Teambuildingøvelser: Sjove ideer & aktiviteter for alle

23 minutters læsning

Skal du bruge inspiration til teambuildingøvelser? Har deler vi opskriften på et hav af forskellige teambuilding øvelser, som du kan bruge allerede i dag.

Et effektivt team er en sammenhængende enhed, der kan arbejde sammen for at nå fælles mål. Men for at kunne fungere ordentligt skal teammedlemmerne have tillid og respekt for hinanden. En måde at skabe et sådant miljø på er gennem teambuilding-øvelser.

Teambuilding-øvelser er en fantastisk måde at få dit team til at knytte bånd, stole på hinanden og opbygge respekt. Men de kan også være meget sjove! Her er 40 gode ideer til teambuilding-øvelser, som du kan bruge i dag.

1. Boldforvirring

“Stå i en stor cirkel. En person får en bold, som vedkommende kaster til en anden i cirklen. Alle skal have bolden nøjagtigt en gang i cirklen. Den første person starter bolden igen, og den skal kastes i samme rækkefølge som før.

Når man har øvet sig med en bold, får man endnu en bold, som man skal kaste rundt i samme rækkefølge, indtil man kan klare tre bolde.

Derefter sættes en anden farve eller type bold på, som skal kastes i en ny rækkefølge. Dette skal foregå samtidig med den anden bold.

Når man kan mestre tre stk af tre typer bolde med forskellig rækkefølge, har man løst opgaven.”

Læs mere

2. Byt plads

“Stå i en stor cirkel med en ring i midten (fx hulahopring). Herfra skal alle bytte plads med en anden i cirklen. Når man bytter plads skal begge løbe igennem ringen i midten af cirklen.

Når man har gjort det en gang, opstiller man et mål for hvor hurtigt gruppen kan bytte plads.”

Læs mere

3. Samle et rør under vand

I skal samle røret under vandet. I gruppen skal mindst en af deltagerne altid have hovedet helt under vand i gang med at løse opgaven. Det gælder om at løse opgaven så hurtigt som muligt.

Læs mere

4. Præcisionskast

I skal kaste genstanden fra startpunktet og gribe den i et stykke stof.

Læs mere

5. Fanget af hinanden

Fanget af hinanden
Fanget af hinanden

“Gå sammen parvis. Bind et snørrebånd rundt om begge håndled på den ene person. Den anden person skal først have bundet snørebåndet rundt om det ene håndled, så skal snoren imellem armene på den anden person og bindes fast om det andet håndled, og så er man fanget af hinanden.

Nu skal I komme fri uden at binde knuderne op eller ødelægge snoren.”

Læs mere

6. Den blinde klemmefinderbus

Den blinde klemmefinderbus
Den blinde klemmefinderbus

5-6 personer på hvert hold.

Alle har bind for øjnene undtagen den bagerste mand, der skal styre gruppen ved hjælp af fx at presse på den foranståendes skuldrer. Det gælder dermed for den der modtager signalet om at videreføre dette til den næste osv, så den forreste person ved om han/hun skal til højre, venstre, op eller ned. Der må ikke tales sammen overhovedet.

Det er kun den forreste mand, der må samle klemmen op og putte den i spanden.

Når man har opsamlet 1 klemme og puttet den i spanden bytter man, så den forreste mand går om bagerst og bliver fører af bussen. Man bytter hver gang man har opsamlet en klemme og puttet den i spanden.

Der må kun opsamles 1 klemme af gangen.

Det er sjovest hvis man befinder sig i et rum med lidt udfordringer som fx Borde eller andet.

man har ca. 10 min til at finde alle klemmer.”

Læs mere

7. Tønde over reb

Tønde over reb
Tønde over reb

Foran holdene skal der ligge et reb, som ikke må overtrædes på noget tidspunkt. Et par meter længere fremme skal der være et reb bundet mellem 2 træet.Holdene skal nu prøve at kaste deres tønde over rebet og få den til at stå op på den anden side.Hvert hold har et ekstra reb som de selv kan bestemme hvordan de vil bruge.Man må gerne bruge / finde ting i skoven som kan hjælpe en.Man må på intet tidspunkt overtræde det første reb eller røre det andet reb med noget som helst.( Så starter man forfra)

Læs mere

8. Hævet over jorden

Hævet over jorden
Hævet over jorden

Der kan være højest 20 deltagere.

Deltagerne står rundt om et træ, hvor de får et reb udleveret. Opgaven er nu at alle skal have deres ben væk fra jorden, uden at røre træet med hænderne.

Opgaven kan løses på flere forskellige måder. Et eksempel er, at man binder rebet rundt om stammen. Herefter tager alle deltagere fast på samme tid og sætter fødderne på stammen, så de ikke længere rører jorden (se billede).”

Læs mere

9. Byg en katapult

Byg en katapult
Byg en katapult

“I skal skyde fra bag linjen.

I må kun bruge naturmaterialer ud over hvad i har fået udleveret.

I har 3 prøveskud og 1 gældende skud. Ved hvert prøveskud skal tydeligt siges at det er et prøveskud.”

Læs mere

10. Paddlesurf

.Hele holdet skal over poolen. Hvis en falder i starter ALLE forfra. Der skal tages tid på aktiviteten, så det kan blive en konkurrence mellem forskellige hold.

Læs mere

11. Blind, stum, døv øvelse

Reglerne kan variere utroligt meget fra gang til gang, da denne øvelse kan laves på mange forskellige måder, enten kan man lave det som en bane som alle skal igennem eller kan man lave det så der vil være nogle forskellige opgaver de forskellige på banen skal gøre/klare før opgaven er fuldført. Det er dermed op til en selv hvordan man vil lave banen.

Læs mere

12. Saml nøjagtigt 5 kg sten

Saml nøjagtigt 5 kg sten
Saml nøjagtigt 5 kg sten

I skal samle så tæt på 5 kg sten inden for det afgrænsede område så hurtigt som muligt. For hver 100 gram I rammer ved siden af, skal alle på holdet løse den vedlagte opgave en gang.

Læs mere

13. Indisk madrasvending

Indisk madrasvending
Indisk madrasvending

I skal alle stå på underlaget samtidig. Opgaven er nu at vende madrassen, så I kommer til at stå på den anden side af madrassen, uden at I på noget tidspunkt rører jorden.

Hvis I rører jorden starter I forfra.”

Læs mere

14. Tøm flasken

Tøm flasken
Tøm flasken

Sørg for at der omkring toppen af flasken er bundet en snor, så der er to lige lange ender. I bunden af flasken skal være bundet en snor, så der kun er en ende. Flasken skal være fyldt med vand.

Flasken starter på jorden, og I må ikke røre flasken. Hæld indholdet fra flasken over i beholderen ved siden af flasken.

Læs mere

15. Ram plet

Ram plet
Ram plet

I kaster på skift mod målet. I bestemmer selv, hvordan I henter kasteskytset igen. Når I har ramt målet 10 gange som hold og lagt alt kasteskyts tilbage på plads, er opgaven udført.

Læs mere

16. Sko petanque

Sko petanque
Sko petanque

I skal være to lige store hold. Alle tager skoene af. Banen består af fire rækker kegler. I rækken tættest på er der fire kegler. I rækken længst væk er der en kegle. Keglerne er opstillet som en pyramide. Jo længere væk rækken af kegler er, desto flere point giver keglerne. Rækken tættest på giver 5 point. Rækken længst væk giver 20 point.

Alle smider deres sko. Ens hold får point, hvis de har en sko tættest på en kegle. En sko kan sagtens være tættest på flere kegler.

Læs mere

17. Ringridning i trillebør

I skal vælge 3 fra gruppen til aktiviteten. Første person sidder i trillebøren med benene ned imellem trillebørens håndtag og et spyd i hånden. Første person må ikke sige noget under aktiviteten. Anden person har bind for øjnene og kører trillebøren. Tredje person guider den anden person i hvorhen trillebøren skal køres. Det gælder nu om for den første person at fange alle keglerne med spydet.”

Læs mere

18. Slangebøsse leg

Man er ca. 6 på hvert team. Hvilket vil sige der er tre som skal styre slangebøssen og tre som skal gribe bolde.

De tre som skal skyde skal stille sig bag starts stregen, og gøre sig klar til at skyde. Der skal være to til at holde slangebøssen også en til at sigte og skyde.

De sidste tre skal stille sig i de fælter som er lavet til dem. Dvs. den første som skal gribe må gribe bolden fra 15 - 25 meters, den anden som skal gribe bolden skal gribe den fra 25 - 35 meters afstand, og den sidste skal gribe bolden fra 35 + meteres afstand. Dvs. der er lavet nogle linier som afgrænser hvor personerne som skal gribe må stå. Når man har grebet sin bold stille man sig ud. Det er ikke tilladt at hjælpe den næste med at gribe dens bold.”

Læs mere

19. Klatring med bind for øjnene

En person skal klatre op af klatrevæggen eller klatretårnet med bind for øjnene

en anden person skal sikre

en tredje peron skal guide den klatrende person op af klatrevæggen”

Læs mere

20. Laserleg

Laserleg
Laserleg

I skal først smadre det store spejl til mindst 10 brugbare stykker, på det anviste sted. Det er ligemeget hvor store de er, hvis I selv mener, at I kan bruge dem. Herefter skal i bringe de brugbare stykker hen til det objekt, I skal ramme. I vælger en til at styre laseren og ti til at holde spejlene. I kan evt. vælge en eller flere til at hjælpe med at dirigere dem, der holder spejlene. Det er nu jeres opgave at få laseren til at ramme alle ti spejle, hvorefter den til sidst skal ramme målobjektet. I må gerne bytte, så det er en ny der prøver at styre laseren, hvis I tror, at det kan hjælpe jer. Opgaven er løst når målet er ramt.

Læs mere

21. Allah WipeOut

Allah WipeOut
Allah WipeOut

1 fra holdet har ikke bind for øjne og skal guide sit hold som har bind for øjne igennem/over edderkoppenettet.

Efter man er kommet igennem edderkoppenettet må man tage bind for øjne af.

Herefter løber man videre til næste post. Hvor man ved hjælp af 2 ølkasser skal tilbagelægge en distance og/eller krydse en å.

Læs mere

22. Slangeleg

Slangeleg
Slangeleg

Legen går ud på, at i kommer igennem forhindringsbanen, mens i tager fat i hinandens skuldre og danner en slange. Alle bortset fra den første person i kæden, skal have bind foran øjnene, så han/hun skal går forrest og guide holdet igennem forhindringsbanen.

Læs mere

23. Vandstafet

Vandstafet
Vandstafet

Læs mere

24. Forhindringsbane med Handicap

Der uddeles handicaps i form af døve, stumme, lamme, mistet en armen, blind eller mistet et ben, alt efter hvor stort holdet er. Der skal være mindst en med hvert handicap. Hele holdet skal samlet igennem forhindringsbanen og hjælpe hinanden med at gennemfører med de forskellige handicaps. Hvis holdet ikke følges kan der uddeles straf i form af at hele holdet skal på en eller anden måde have fat i hinanden hele tiden.

Læs mere

25. Begravet levende

Der skal hele tiden være mulighed for at personen som er begravet kan trække vejret gennem snorklen, hold snorklen fri for jord.

Derudover skal der altid være en hånd over jorden, så den begravede kan give signal til om han/hun skal op. Vær opmærksom på den nedgravede persons signaler, snak med ham/hende for at personen ikke går i panik.

Godt råd lad være med at begrave alle samtidigt ;)

Læs mere

26. Giftigt affald

 • Det forurenede område må ikke betrædes. Træder man indenfor vil det have konsekvenser, man kan eks. miste et ben. Får man hovedet ind over området mister man måske synet.
 • Når det giftige affald transporteres skal man holde samme afstand til det som det forurenede område udgjorde.
 • Spilder man det giftige affald kan det betyde øjeblikkeligt dødsfald for de nærmeste personer.”

Læs mere

27. Menneskelig knude

 • Man må ikke give slip på hinandens hænder på noget tidspunkt.
 • Det er tilladt at ændre håndstilling undervejs så det er mere behageligt, så længe man ikke slipper sin ’makker’.

Læs mere

28. Blindepuslespil

Læs mere

29. Tegnsprogsøvelsen

Du finder et tilpas langt ord eller en sætning

Skriver ordet eller sætningen med tegnsprogs billeder, dermed undgår du at gruppen kan snyde.

Man kan kun videre give information på tegnsprog, og den som skal modtage information, de må gerne stå med tegnsprogs alfabetet

Det er kun tilladt at vise et bogstav af gangen så skal man løbe ned igen og kigge på sedlen med ordet på.

Læs mere

30. Kegler og kort

du skal bruge et helt spillesæt kort Ca 20-30 kegler

Læs mere

31. Byt plads i hulahop

“De to hold på 5 mand står i hver ende af hulahopringene. De to hold står med front mod hinanden. Reglerne under skal følges for at opgaven kan løses.

 • Man er 10 på et hold.
 • Der ligger 11 hulahopringe på gulvet, i en lang række.
 • Holdet deles i to, så 5 i hver ende og der er nu en hulahopring fri i midten.
 • man må ikke bevæge sig bagud
 • kun én person ad gangen må gå
 • man må gå frem i et ”hul”
 • man må ”springe over” en fra det andet hold (der jo går i den modsatte retning)
 • man må ikke passere et teammedlem, der har front samme vej
 • man må ikke flytte sig mere end én plads ad gangen
 • man må kun flytte sig til en tom plads”

Læs mere

32. Balance og bevægelse

Balance og bevægelse
Balance og bevægelse

Man står på en bom eller lignende på en lang række. Personen helt ude til venstre, skal helt ud til højre og stå. Alle skal på den ene eller anden måde kommer til at stå modsat af, hvad de har gjort f.eks: ABCDEF <–> FEDCBA Mister man balancen og falder, skal man rykke tilbage på den plads, hvor man før stod.

Læs mere

33. Bind for øjnene opgaver

Læs mere

34. Blind med partner

Læs mere

35. At samle puslespil med bind for øjnene

At samle puslespil med bind for øjnene
At samle puslespil med bind for øjnene

I skal vælge en fra gruppen, som kan se. Resten skal have bind for øjnene. Kun de blinde må røre ved puslespillet. Nu skal I så have det samlet. Personen som ser må kun hjælpe verbalt. Opgaven er løst når puslespillet er samlet, og I har lagt alt som det lå, da i kom til posten.

Læs mere

36. Bold i badmintonrør

Bold i badmintonrør
Bold i badmintonrør

I skal fragte golfbolden gennem rørene fra start til spanden. Man må ikke flytte sig, mens man har bolden i sit rør. Så I står på ene lang række og sender bolden gennem rørene og bagerste mand flytter sig hele tiden om foran, så man er klar til at modtage bolden. Opgaven er løst når bolden - uden at I har rørt den - er kommet fra start til spanden. Hvis man ikke rammer spanden er det forfra igen. Og det samme er gældende, hvis man taber bolden undervejs.

Læs mere

37. Byg en figur af lego

Byg en figur af lego
Byg en figur af lego

I skal i fællesskab bygge figuren på billederne, der hænger rundt omkring figuren. I må ikke røre ved billederne, men I må gerne tage en legoklods med ud til billederne - men kun en ad gangen.

Læs mere

38. Dan trekant og firkant fra kegle

Læs mere

39. Den stejle skrænt

Læs mere

40. Det store A - gå en tur

Læs mere

41. Byg en figur af lego II

Læs mere

42. Edderkoppespind

Edderkoppespind
Edderkoppespind

Læs mere

43. Er den oppe eller nede?

I skal sætte jer i en cirkel sammen med instruktøren. Nu sender instruktøren en genstand rundt. Hver gang genstanden skifter hænder, siger instruktøren enten Den er oppe eller Den er nede. Jeres opgave er at gætte, hvad der bliver snakket om.

Læs mere

44. Find puslespil ud fra kegler

Find puslespil ud fra kegler
Find puslespil ud fra kegler

Dette spil er en samarbejdsøvelse, hvor det handler om at kunne kommunikere nemt og enkelt til hinanden. Man har klippet et billede ud og gemt ”brikkerne” under nogle kegler. Der er også kegler, hvor der ikke ligger nogle ”brikker”. Det gælder så for holdet at finde brikkerne, ved at man på skift løber hen til keglerne og tjekker om der ligger en brik. Samarbejdet kommer derfor på prøve da man skal kunne kommunikere med hinanden om hvilke kegler der er blevet tjekket, og hvilke der ikke er. Da spillet foregår på tid vil holdene blive udsat for stress, hvilket kan besværligegøre kommunikationen på holdene. Dette bevirker at holdene skal forsøge at bevare overblikket for at løse opgaven bedst muligt.

Læs mere

45. Find vej gennem hullerne

Find vej gennem hullerne
Find vej gennem hullerne

I skal alle holde ved denne forhindringsbane med huller. Derefter skal I få bolden fra start til mål, uden den falder af eller igennem hullerne. Hvis det alligevel sker, starter I forfra. Opgaven er løst når i har fået bolden hele vejen igennnem og lagt tingene på plads igen.

Læs mere

46. Firkant og cirkel i blinde

Firkant og cirkel i blinde
Firkant og cirkel i blinde

“I har fem minutter til at planlægge hvordan I vil løse opgaven.

Til at starte med gælder det om at finde de materialer man skal bruge til opgaven. Disse ligger indenfor den store firkant og skal selvfølgelig findes i blinde.

Når materialerne er fundet skal i lave et kvadrat af det store tov midt i den store firkant. Midt i kvadratet skal I lave en cirkel af det tynde reb. Midt i cirklen skal I lave et kryds med de to pinde. Midt i krydset skal I tænde stearinlyset. I er færdige når I alle står i cirklen med stearinlyset tændt.

På banen kan ligge to trøjer. Hvis man rammer en af disse trøjer, skal man tage trøjen i hånden. Så længe kan har trøjen, skal man stå stille og må ikke sige noget.”

Læs mere

47. Grave under bjælke

Læs mere

48. Handicap løb

Læs mere

49. Hejsning af maste

Læs mere

50. Heliumstangen

Heliumstangen
Heliumstangen

Stil jer skiftevis på hver side af heliumstangen. I skal nu alle holde jeres ene pegefinger vandret ud, så fingerspidsen rør heliumstangen. Alle skal hele tiden røre heliumstangen, ellers skal i starte forfra. Jeres mål er at få lagt heliumstangen på gulvet. Ofte vil der ske det, at stangen hurtigt ryger op i luften. Hvis det sker, kan du hurtigt gribe stangen og overdrive betydningen af at der er helium i den og sige: hov, den skal ned på gulvet. Vi forsøger lige igen.

Læs mere

51. Hop på en gang

Hop på en gang
Hop på en gang

Stå helt tæt - skulder ved skulder - i en cirkel. Nu skal I hoppe på en gang.

Læs mere

52. Avisbåden sejler ned ad åen

Avisbåden sejler ned ad åen
Avisbåden sejler ned ad åen

I skal bygge en båd ud af de udleverede aviser. I skal få den til at sejle op ad åen. Hvis den sejler på grund, må I få den løs igen, når alle de andre både er sejlet forbi.

Læs mere

53. Det utætte rør

Hent vand i det utætte rør.

Læs mere

54. Helikopter

Helikopter
Helikopter

I skal få en kop fyldt med vand til at balancere på den lille klods, hvor der er bundet fire snore i. I skal holde helt ude i den ene ende af snoren. I samarbejde skal I få løftet koppen op fra jorden og gå hen til markeringen og tilbage igen. Hvis I spilder vand, skal I genopfylde koppen og starte forfra.

Læs mere

55. Huskeleg langs reb med bind for øjnene

I skal gå langs tovet med øjnene lukkede. På vejen møder I forskellige ting, som I skal forsøge at huske, når I igen får bindet fra øjnene. I må ikke kommunikere sammen undervejs.

Læs mere

56. Ned fra 5 meter tårnet

Ned fra 5 meter tårnet
Ned fra 5 meter tårnet

Brug tovet til at komme ned fra 5 meter platformen uden at ramme vandet. I skal forsøge at klatre hen ad tovet. Tovet kan brænde, hvis I glider hen ad det.

Læs mere

57. Op på kasserne

Op på kasserne
Op på kasserne

Vælg en der skal op at stå på kasserne. Alle må hjælpe med at række kasser op til vedkommende. Hvor højt kan I bygge tårnet?

Læs mere

58. Kasserpillar

Kasserpillar
Kasserpillar

I skal ved hjælp af kasserne komme fra start til mål uden at røre jorden. I har et antal kasser alt efter hvor mange I er. I skal mindst have to kasser. Ellers har I en kasse færre end I har deltagere. Dvs. hvis I er 4 i gruppen, kan I bruge 3 kasser. Opgaven er løst, når i er kommet fra start til mål, og I har lagt kasserne på plads igen.

Læs mere

59. Kæmpepuslespil

Kæmpepuslespil
Kæmpepuslespil

Læs mere

60. Kop i snor

Læs mere

61. Kort under måtte

To hold, enten drengene mod pigerne eller afdeling mod afdeling, skal nu kæmpe mod hinanden om først at få samlet et halvt kortspil. Det ene hold skal finde de sorte og det andet hold de røde. Begge holdene skal stå ca. 3-5 meter væk fra måtterne/keglerne, og der er kun én af gangen der må løbe hen til måtterne/keglerne. Måden man samler kortene er at man først skal finde esset før man må finde toeren osv. og man kun tage et kort af gangen og kun kigge under en måtte/kegle af gangen.

Læs mere

62. Krydsning på mælkekasser

Læs mere

63. Lav et bål så hurtigt som muligt

Læs mere

64. Ø-leg

“INSTRUKTION GRUPPE 1 - KAN ALTOpgave:

 • at nå hele gruppens mål, at få alle deltagere over på jeres ø.
 • at slå boldene af spanden
 • at opnå så fri bevægelighed som muligt

Ressourcer:

 • alt hvad I har på jer
 • I må bruge snorene, hvis I på tilfredsstillende vis kan demonstrere løsningen på den uendelige cirkel for instruktøren

Regler:

 • Øerne må ikke flyttes
 • Resourcer og personer må ikke røre jorden udenfor øerne
 • Hvis de gør, vil de øjeblikkelig blive føært til øen med de blinde.

INSTRUKTION GRUPPE 2 - DE STUMME (TAPE FOR MUNDEN)Opgave:

 • at hjælpe de blinde
 • at nå hele gruppens mål, at få alle deltagere til samme sted.

Ressourcer på jeres ø:

 • 2 brædder

Regler:

 • Resourcer og personer må ikke røre jorden udenfor øerne. Hvis de gør, vil de øjeblikkelig blive ført til øen med de blinde.
 • Ingen resourcer må bruges, før de blinde har udført deres opgave.
 • I må ikke lave nogen lyde med munden.
 • Kun de blinde må røre ved boldene
 • Kun de stumme må håndtere brædderne

INSTRUKTION GRUPPE 3 – DE BLINDE MED BIND FOR ØJNENEOpgave:

 • at få en bold i spanden
 • at nå hele gruppens mål, at få alle deltagere til samme sted.

Ressourcer på jeres ø:

 • 3 bolde

Regler:

 • I må ikke røre jorden udenfor øerne
 • I må ikke taget bindet af øjnene før hele aktiviteten er slut”

Læs mere

65. Minefelt

Læs mere

66. Rebknude

“Først skal I planlægge, hvordan I kan lave en knude midt på rebet. Alle skal have fat i rebet med begge hænder, mens I binder knuden. Så snart man har rørt rebet, må man ikke give slip igen, og man må ikke længere flytte hænderne.

Lav derefter en knude på rebet.”

Læs mere

67. Romerbro

Romerbro
Romerbro

Jeres opgave er at lave en romersk bro med de udleverede materialer. I må ikke bruge andre materialer. I er velkomne til at kigge på prototypen, og broen skal bygges efter de samme principper. Den behøver ikke være nøjagtig magen til.

Læs mere

68. Samarbejdsski: Samarbejde på ski

Samarbejdsski: Samarbejde på ski
Samarbejdsski: Samarbejde på ski

I skal gå fra startmarkeringen hen til vendepunktet og tilbage igen. I skal alle være på skiene, også selvom alle ikke nødvendigvis kan få fodlænker eller har noget at holde i.

Læs mere

69. Spaghettitårnet

Spaghettitårnet
Spaghettitårnet

Byg den højeste fritstående bygning målt fra bordets kant. Hele skumfidusen skal være øverst på konstruktionen. I må kun bruge de materialer, der er i posen (posen må ikke benyttes) til at lave konstruktionen. I må gerne klippe i tapen, spaghettien og snoren. I har nøjagtigt 18 minutter til at lave konstruktionen.

Læs mere

70. Stable ølkasser

Stable ølkasser
Stable ølkasser

I skal bygge et tårn af ølkasser. Der skal kun være en ølkasse i hvert lag. Pas på I ikke får dem i hovedet, hvis tårnet vælter undervejs. Opgaven er løst, når I har lavet et tårn med 16 kasser og lagt kasserne som de lå, da i kom.

Læs mere

71. Stable syvtommersøm

Stable syvtommersøm
Stable syvtommersøm

I skal få 14 søm til at balancere på 1 søm, som er sat fast på et bræt. Opgaven er løst, når alle sømmene balancerer på det ene søm, uden at I rører ved sømmene eller at sømmene rører brættet.

Læs mere

72. Stafet hvor man skal samarbejde

Læs mere

73. Teambuilderøvelse - 5x5-1

Læs mere

74. Thors hammer

Thors hammer
Thors hammer

I skal tage et syvtommersøm og en hammer. Opgaven er at slå syvtommersømmet i den markerede træstub. Den første mand tager sømmet og hammeren og løber hen til træstubben. Vedkommende har et slag til at slå sømmet ned i træstubben. Herefter løber vedkommende hen til den næste i rækken og overdrager hammeren. Den næste løber så hen og forsøger med et slag at slå syvtommersømmet længere i. I har løst posten, når sømmet er slået helt ned, og hammeren ligger hvor I fandt den.

Læs mere

75. Tillidsøvelse

Tillidsøvelse
Tillidsøvelse

Læs mere

76. Tæl til 21

Tæl til 21
Tæl til 21

Stå sammen i en cirkel. Fra nu af må I ikke sige noget til hinanden. Opgaven er at tælle til 21. Den samme må ikke sige to tal i træk. Hvis flere kommer til at sige samme tal, tale i munden på hinanden eller en kommer til at sige to tal i træk, skal I starte forfra. I må heller ikke bruge kropssprog - og ingen må styre.

Læs mere

77. Tæl træerne

Tæl træerne
Tæl træerne

Hvor mange træer er der i indhegningen? Husk tallet og fortæl det til instruktøren.

Læs mere

78. Tøm søen

Læs mere

79. Tønde ud af firkant

Læs mere

80. Transport af bold

Læs mere

81. Transport over distance med begrænsede transportmidler

Læs mere

82. Trillebørræs

Trillebørræs
Trillebørræs

Læs mere

83. Hanois tårn: Flyt det fra A til C

Hanois tårn: Flyt det fra A til C
Hanois tårn: Flyt det fra A til C

“I står over for et tårn og tre positioner. Tårnet starter ved position A, men skal flyttes til position C. I må flytte et lag af tårnet ad gangen. I må på intet tidspunkt lægge et større lag oven på et mindre lag. Det lag der bliver flyttet skal placeres oven på evt. andre lag på den position I flytter laget til.

I må gerne lægge det mindste lag oven på den største. Dette må de med alle de mindre størrelser, så længe den kommer oven på en større. Når de skal flytte et lag fra tårnet på en af stationerne, skal de tage det øverste lag altid.

Opgaven er løst, når tåret er flyttet til position C.”

Læs mere

84. Vandrehistorien

Læs mere

85. Wild sling

Wild sling
Wild sling

I skal med en wild sling skyde til måls med skumgummibolde. I har løst opgaven, når I har ramt x antal af ting som er placeret mindst 7-8 meter fra hvor der skydes med wild sling. Det kan fx. dreje sig om tomme mælkekartoner på mælkekasser, som skal rammes. Man spiller på tid, alt efter hvor mange mælkekatoner, der skal rammes.

Læs mere

Konklusion

Teambuilding-øvelser er en fantastisk måde at få dit team til at knytte bånd, stole på hinanden og opbygge respekt. Men de kan også være meget sjove! Her er 40 gode ideer til teambuildingøvelser, som du kan bruge i dag.

De mange forskellige øvelser, som vi har delt, vil hjælpe dig med at finde den perfekte øvelse til dit team. Så don’ikke vente, kom i gang i dag!

Bøger med teambuilding øvelser

Samarbejdsøvelser

Samarbejdsøvelser

Samarbejdsøvelser er en praktisk guide med 60 samarbejdsøvelser, der er fuldstændigt klar til at give sig i kast med. Med denne bog kan alle underviserer, lærere og pædagoger styrke deres elevers læring og fællesskab. En oplagt bog til folkeskolen, institutioner og ungdomsuddannelserne.

Se prisen

Kommentarer