En mælkekasse pr. teammedlem. Holdet skal tilbagelægge en distance, uden at nogen fra holdet rører jorden.

Kasserpillar Kasserpillar Kasserpillar

Instruktion og regler

I skal ved hjælp af kasserne komme fra start til mål uden at røre jorden. I har et antal kasser alt efter hvor mange I er. I skal mindst have to kasser. Ellers har I en kasse færre end I har deltagere. Dvs. hvis I er 4 i gruppen, kan I bruge 3 kasser. Opgaven er løst, når i er kommet fra start til mål, og I har lagt kasserne på plads igen.

Materialer

Mindst to kasser. Ellers en færre end antal deltagere pr. hold.

Kommentarer