Hvad er teamudvikling?

8 minutters læsning

For at kunne besvare spørgsmålet “Hvad er teamudvikling?” er det vigtigt at forstå de forskellige aspekter, der udgør et team.

Et team kan beskrives som en gruppe af enkeltpersoner, der er gået sammen om at nå et fælles mål.

Målet kan være noget så simpelt som at fuldføre et projekt eller en opgave, eller det kan være mere komplekst, som f.eksudvikling af et nyt produkt eller en ny tjenesteydelse.

Hvad er teamudvikling?

Teamudvikling er processen med at skabe og vedligeholde et team, der er effektivt og virkningsfuldt. Dette omfatter opgaver som fx team opbygning, teamledelse og teamtræning. Det er vigtigt at huske, at teamudvikling er en løbende proces, da teams ændrer sig og udvikler sig over tid.

Hvad er et team?

Der findes forskellige typer af teams, som hver især har deres eget unikke formål og mål. Der findes f.eks. arbejdshold, sportshold og akademiske hold. Alle hold skal arbejde sammen for at få succes.

Her er nogle almindelige typer af teams:

 • Projektteams oprettes for at udføre en bestemt opgave eller et bestemt projekt.
 • Funktionelle teams er ansvarlige for en specifik funktion i en organisation.
 • Tværfaglige teams består af medlemmer fra forskellige fagområder, som skal arbejde sammen for at nå et fælles mål.
 • Tværfaglige teams er ansvarlige for forskellige funktioner i en organisation, men skal arbejde sammen for at nå et fælles mål.

Hvert team har sit eget unikke sæt af udfordringer og mål.

Teamudvikling er processen med at skabe og vedligeholde et team, der er effektiv og virkningsfuld. Dette omfatter opgaver som teambuilding, teamledelse og teamtræning. Det er vigtigt at huske, at teamudvikling er en løbende proces, da teams ændrer sig og udvikler sig over tid.

Hvorfor er teamudvikling vigtigt?

Teamudvikling er en meget vigtig del af enhver organisation, da det kan bidrage til at forbedre produktiviteten og ydeevnen. Det er også en god måde at opbygge holdmoral og samhørighed på. Hvis du ønsker at forbedre dit teams præstationer, så overvej at investere i teamudvikling.

Teamudviklingsmodeller

Der findes mange forskellige modeller og teorier om teamudvikling. Nogle af de mest populære omfatter Tuckmans model, Belbin-modellen og femfasemodellen. Hver af disse modeller har sinhar hver deres fordele og ulemper, så det er vigtigt at vælge den, der passer bedst til dine behov.

1. Tuckman: Fem-fase-model

I et udviklingsforløb kan Tuckmans fem-fase-model være et godt udgangspunkt til at arbejde med teamperformance.

Femfasemodellen er en populær model for teamudvikling, der blev skabt af Bruce Tuckman. Den består af fem faser: dannelse, storming, norming, udførelse og afslutning.

Forming. Den rekurtteringsfasen er den fase, hvor teamet først bliver oprettet, og medlemmerne lærer hinanden at kende. I denne fase er der kun lidt struktur eller regler, og medlemmerne forsøger stadig at finde ud af deres roller.

Storming. Storming-fasen er den fase, hvor konflikter begynder at opstå, og medlemmerne begynder at udfordre hinanden. Dette er en normal del af teamets udviklingsproces, og det er vigtigt for teams at arbejde sig igennem denne fase for at blive mere effektive.

Norming. I denne fase begynder medlemmerne at finde sammen og blive enige om regler og procedurer. De begynder også at udvikle tillid og respekt for hinanden.

Performing. Det er i denne fase, at teamet virkelig begynder at finde sammen og arbejde effektivt hen imod deres mål. I denne fase er medlemmerne fokuserede og motiverede, og de er i stand til at arbejde godt sammen.

Adjourning Den sidste fase er tilpasning og socialisering, hvor holdet foretager mindre ændringer i sin adfærd eller struktur. Denne fase er vigtig for at sikre, at teamet fortsat kan arbejde effektivt sammen.

Tuckmans model er et populært valg i forbindelse med teamudvikling, da den giver teamene en klar ramme at følge. Den anerkender også, at konflikter er normale ogkan faktisk være nyttige for teamudviklingen.

Belbins teamrollemodel

En anden populær model for teamudvikling er Belbins teamrollemodel. Denne model identificerer ni forskellige roller, som folk kan spille i et team. Disse roller er:

 • Plant: kreativ og original tænker
 • Ressource Investigator: god til at udforske nye idéer og muligheder
 • Koordinator: god til at samle folk og holde teamet organiseret
 • Shaper: udfordrende og energisk, kan lide at tage risici
 • Overvågningsevaluator: logisk tænker, god til at se begge sider af et argument
 • Specialist: ekspert inden for et bestemt område
 • Implementer: praktisk og pragmatisk, god til at fåting gjort
 • Færdiggører og afslutter: detaljeret og samvittighedsfuld, kan lide at få tingene gjort præcist og til tiden
 • Holdarbejder: god til at opbygge relationer og støtte andre

Belbin-modellen er et populært valg i forbindelse med teamudvikling, da den hjælper teams med at forstå de forskellige styrker og svagheder hos deres medlemmer. Den kan også hjælpe teammedlemmerne til at at forstå deres egne styrker og svagheder, og hvordan de kan bidrage til holdet.

5 R modellen

5R-modellen er en model for teamudvikling, hvor man kan afdække elementerne for et højtydende team. Modellen består af relationer, roller, rammer, regler og retning.

Relationer Den første fase handler om at opbygge relationer. I denne fase lærer teammedlemmerne hinanden at kende og begynder at opbygge tillid. De kan ogsåbegynder at identificere hinandens styrker og svagheder. Roller Den anden fase handler om at definere roller. I denne fase begynder teammedlemmerne at forstå deres egne roller, og hvordan de passer ind i teamet. De kan også begynde at identificere de andre teammedlemmers roller. Rammmer Den tredje fase handler om at skabe et framework . I denne fase begynder teammedlemmerne at udvikle en fælles forståelse af teamets mål og målsætninger. De begynder også at skabe systemer og processer, der vil hjælpe teamet med at nå sine mål. Regler Den fjerde fase handler om at fastsætte regler. I denne fase bliver teammedlemmerne enige om de regler, som de vil følge. Dette kan omfatte regler for, hvordan de skal kommunikere med hinanden, hvordan de skal træffe beslutninger, og hvordan de skal håndtere konflikter. Retning Den femte fase handler om at sætte en retning I denne fase bliver teammedlemmerne enige om teamets overordnede retning. De beslutter også de specifikke mål og målsætninger, som de ønsker at nå. De 5 R’er kan være et god framework for at arbejde med fundamentet for udvikling af jeres hold eller team.

Hvad er nogle almindelige teamudviklingsaktiviteter?

Der er mange forskellige teamudviklingsaktiviteter, som du kan lave, men nogle af de mest almindelige er bl.a:

 • Teambuilding-øvelser: Disse er designet til at hjælpe teams til at arbejde bedre sammen og kan være både sjove og udfordrende.
 • Uddannelse i teamledelse: Denne type uddannelse hjælper teamet med at at forstå deres roller og ansvar i organisationen.
 • Teamtræning: Formålet er at hjælpe teams med at forbedre deres præstationer ved at lære dem nye færdigheder og viden.

Teambuilding som teamudvikling

En af de mest populære teamudviklingsaktiviteter er teambuilding. Teambuilding-øvelser er designet til at hjælpe teams til at arbejde bedre sammen og kan være både sjove og udfordrende. Der findes mange forskellige typer teambuildingaktiviteter, men nogle af de mest almindelige omfatter tillidsøvelser, problemløsningsopgaver og kommunikationsspil.

Teamledelse som teamudvikling

En anden vigtig aspekt af teamudvikling er teamledelse. Træning i teamledelse hjælper teamet med at forstå deres roller og ansvarsområder, og hvordan de kan arbejde effektivt sammen. Denne type uddannelse kan være meget gavnlig, da den kan bidrage til at forbedre kommunikationen og samarbejdet i teamet.

Teamtræning

Teamtræning er et andet vigtigt aspekt af teamudvikling. Formålet med teamtræning er at hjælpe teams med at forbedre deres præstationer ved at lære dem nye færdigheder og viden. Teamtræning kan være meget gavnlig, da den kan hjælpe teams til bedre at forstå deres roller og ansvarsområder, og hvordan de kan arbejde mere effektivt sammen.

Hvordan kan jeg få mere at vide om teamudvikling?

Hvis du ønsker at lære mere om teamudvikling, er der mange ressourcer til rådighed. Du kan læse bøger, deltage i workshops eller seminarer , eller endda tage online-kurser. Der findes også mange websteder, der giver oplysninger om teamudvikling.

Konklusion

Teamudvikling er en proces, der hjælper teams med at udvikle og forbedre deres præstationer. Der er mange forskellige aktiviteter, der kan bruges til teamudvikling, men nogle af de mest almindelige omfatter teambuilding-øvelser, teamledelsestræning og teamtræning.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er teamudvikling?

Teamudvikling er en proces, der hjælper teams med at udvikle og forbedre deres præstationer. Der er mange forskellige aktiviteter, der kan bruges til teamudvikling, men nogle af de mest almindelige omfatter teambuilding-øvelser, teamledelsestræning og teamtræning.

Hvad er nogle almindelige teamudviklingsaktiviteter?

Der er mange forskellige teamudviklingsaktiviteter, som du kan gennemføre, men nogle af de mest almindelige omfatter teambuildingøvelser, teamledelsestræning og teamtræning. Læs mere her på siden.

Hvordan kan jeg finde ud af mere om teamudvikling?

Hvis du vil vide mere om teamudvikling , der er mange ressourcer til rådighed, herunder bøger, websteder, workshops og seminarer. Du kan også tage online-kurser.

Hvordan får jeg et high performance team?

Hvis du gerne vil skabe et højtydende team skal du sætte klare mål, stille tilstrækkelige ressourcer til rådighed, give uddannelse og udviklingsmuligheder og holde regelmæssige feedback-sessioner. Du kan læse mere om det her på sitet.

Hvad er et high performance team?

Et højtydende team er et team, der er i stand til at arbejde effektivt sammen for at nå sine mål. Højtydende teams er typisk kendetegnet ved at have klare mål, god kommunikation, tilstrækkelige ressourcer og regelmæssige feedback-sessioner.

Bøger om teamudvikling

Teamwork - metoder til effektivt samarbejde af Michael A. West

Teamwork - metoder til effektivt samarbejde af Michael A. West

Teamwork har fokus på effektivitet og kreativitet og er for alle, der på den ene eller anden måde bruger teamwork i deres dagligdag. Bogen er fyldt med praktiske eksempler og teori, der kan hjælpe et team med at opstille mål og opnå dem.

Læs mere

Team - udvikling og læring

Team - udvikling og læring

At arbejde i team er organisationers forsøg på at styrke udvikling af faglige og personlige potentialer og kompetencer. Bogens formål er at give svar på, hvordan udvikling og læring i team kan blive en succes, fx om sporten er en passende metafor til at fremme teamudvikling og læring og forståelse af samarbejde samt om team på arbejdspladsen kan skabe nye fortællinger om medarbejdernes måde at se på samarbejde og gensidig udvikling.

Læs mere

Kommentarer