Det store A - gå en tur

Gå på et stort A lavet af rafter en bestemt strækning. En person skal transporteres på A’et. Det skal hele tiden være i lodret position. En person står på midterstammen, inde i A’et. Der hænger snore fra toppen af A’et og fra de to ‘fødder’. De andre fra gruppen holder i snorene. Man skal fordele vægten rigtig, når det skal flyttes (ikke altid fornuftigst at vælge den mindste). Alle i øvelsen har en vigtig rolle så A’et ikke vælter

Variation:

- Gruppen bygger selv a’et. (dette vil tage noget længere tid.).

- Flere i gruppen skal igennem.

Formål

En samarbejdsøvelse, hvor man skal lære at stole på hinanden.

Tidsforbrug

Gøre det på en fastlagt tid eller over en strækning.

Forberedelse

Have fat i materialer.

Hvor

Hvad man lige har man kan både gå frem og tilbage.

Materialer

Tre rafter 2 samme længde og en lidt kortere bindes sammen til at a (solidt). Der bindes 4-6 lange snore på a´et. To i øverste besnøring så den ikke vælter forlæns eller baglæns og to i siderne. Man kan sætte to mere på for at gøre det mere stabilt, kan variere efter deltagere. For enden af de lange snore bindes en pind på 20-30cm. Så man har noget at holde fast i.

Kommentarer