Forhindringsbane med Handicap

Man er i et hold og i det hold har man forskellige handicaps. Nogle er døve, stumme, lamme, mistet en armen, blind eller mistet et ben. Dette hold skal nu samarbejde med at hjælpe hinanden med at komme gennem en forhindringsbane. Forhindringsbanen kan have forskelling sværhedsgrader alt efter, hvor meget man vil udfordre deltagerne.

Formål

Formålet med øvelsen er at samarbejde om at få alle igennem forhindringsbanen med de handicaps som hver person har.

Tidsforbrug

Afhængig af banens længde

Forberedelse (1,5 time)

Instruktøren skal opsætte en forhindringsbane. I forhindringsbanen er det vigtigt at have nogle elementer med der er svært for hvert handicap. Fx. Hvis man er blind ville det være en udfordring at gå på line, døve kan ikke hører, dem der har mistet et ben eller arm har det svært ved at løfte sig op eller ved at skulle kravle. Den lamme er en udfordring for hele holdet. Personen skal bæres igennem hele banen, derfor er det vigtigt at der er nogle elementer hvor personen skal løftet højt eller hvor alle man skal hjælpe for at få personen igennem noget.

Instruktøren skal også finde materialer til de forskellige handicaps, så handicapsne kan gennemføres, dvs. hørerværn og ørepropper, bind til om øjnene, snor til at binde arm tæt til kroppen så den ikke kan bruges.

Instruktion og regler

Der uddeles handicaps i form af døve, stumme, lamme, mistet en armen, blind eller mistet et ben, alt efter hvor stort holdet er. Der skal være mindst en med hvert handicap. Hele holdet skal samlet igennem forhindringsbanen og hjælpe hinanden med at gennemfører med de forskellige handicaps. Hvis holdet ikke følges kan der uddeles straf i form af at hele holdet skal på en eller anden måde have fat i hinanden hele tiden.

Hvor

Inde

Materialer

Redskaber til forhindringsbane, bind til de blinde, hørerværn og ørepropper og snor til at binde arm til kroppen eller ben fast

Kommentarer