Byg en figur af lego II

Teams’ne får udleveret en bunke dubloklodser svarende til dem, der er brugt i figuren, de skal kopiere. De konkurrerende teams er placeret på baser i lige afstand til figuren, der ligger bag et træ eller lignende, der skygger for figuren i forhold til teams’ne. Der er én fra teamet, der må løbe hen til figuren ad gangen og når denne person er tilbage må næste løbe af sted. Det gælder om så hurtigt som muligt at bygge en tilsvarende figur til den, der ligger bag træet. Holdet må kun kommunikere indenfor basen og hverken råbe fra figuren eller på vej tilbage til basen med de andre teammedlemmer. Teamet beslutter selv, hvordan de vil fordele arbejdet. Når teamet har færdig figur kalder de på den postansvarlige og vedkommende tjekker, om figuren stemmer overens med den bag træet.

Forberedelse

Lave en demofigur, som holdene skal kopiere.

Materialer

Duplo

Kommentarer