Menneskelig knude

Alle deltagerne stiller sig i en rundkreds, skulder ved skulder. Alle strækker den ene hånd frem mod midten og griber en tilfældig hånd. Hvis navneleg introducerer man sig for vedkommende hvis hånd man har grebet. Nu strækker alle den anden hånd frem mod midten og en anden tilfældig persons hånd gribes. Alle skal således have fat i to forskellige personer. Igen introduceres ved navn såfremt der ønskes navneleg.

Opgaven er nu at få løst knuden til den enklest mulige form, uden at nogen slipper hinandens hænder. – Resultatet bliver sjældent én cirkel, men ofte flere mindre cirkler eller noget der minder om. Hvis der opereres med navneleg skal man omtale hinanden ved navn når man taler om nogen eller henvender sig til nogen.

Formål

Samarbejde. Problemløsning. Icebreaker. Kom hinanden ved. Udarbejdelse af fælles strategi. Kommunikation. Øvelsen kan endvidere anvendes som navneleg.

Tidsforbrug

10-20 min.

Instruktion og regler

  • Man må ikke give slip på hinandens hænder på noget tidspunkt.
  • Det er tilladt at ændre håndstilling undervejs så det er mere behageligt, så længe man ikke slipper sin ’makker’.

Kommentarer