Den blinde klemmefinderbus

En række af mennesker står i en kø. Alle undtagen den bagerste har bind for øjnene. Den bagerste fører rækken af mennesker rundt og får igennem kropssignaler rækken til at reagere som ønsket - der må ikke snakkes sammen. Det er kun den forreste i rækken, der kan samle klemmen op og putte den i spanden. Øvelsen går ud på at samle så mange klemmer indenfor tiden som muligt. Kan med fordel sættes op mod andre hold.

Den blinde klemmefinderbus

Formål

 • Bedre kommunikation uden brug af ord.
 • Lære hinanden at kende.
 • Samarbejde.
 • Lære at overlade styringen til en anden/ at tage styringen.”

Tidsforbrug

10 min

Forberedelse (5 min)

 • Et lukket rum - gerne med forhindringer som fx borde og stole.
 • Klemmer fordelt i rummet.
 • En spand.
 • Et ur.
 • Bind til øjnene.

Instruktion og regler

5-6 personer på hvert hold.

Alle har bind for øjnene undtagen den bagerste mand, der skal styre gruppen ved hjælp af fx at presse på den foranståendes skuldrer. Det gælder dermed for den der modtager signalet om at videreføre dette til den næste osv, så den forreste person ved om han/hun skal til højre, venstre, op eller ned. Der må ikke tales sammen overhovedet.

Det er kun den forreste mand, der må samle klemmen op og putte den i spanden.

Når man har opsamlet 1 klemme og puttet den i spanden bytter man, så den forreste mand går om bagerst og bliver fører af bussen. Man bytter hver gang man har opsamlet en klemme og puttet den i spanden.

Der må kun opsamles 1 klemme af gangen.

Det er sjovest hvis man befinder sig i et rum med lidt udfordringer som fx Borde eller andet.

man har ca. 10 min til at finde alle klemmer.

Hvor

Et afgrænset område

Materialer

 • Klemmer.
 • Spand.
 • Bind til øjnene.
 • Ur.

Kommentarer