En gruppe står sammen i en rundkreds og skal i fællesskab tælle til 10 uden på forhånd at lave aftaler eller snakke sammen undervejs.

Tæl til 21

Formål

At se hvordan man kan indstille sig på hinanden i gruppen og klare sig uden verbal kommunikation.

Tidsforbrug

5 minutter

Forberedelse

Ingen

Instruktion og regler

Stå sammen i en cirkel. Fra nu af må I ikke sige noget til hinanden. Opgaven er at tælle til 21. Den samme må ikke sige to tal i træk. Hvis flere kommer til at sige samme tal, tale i munden på hinanden eller en kommer til at sige to tal i træk, skal I starte forfra. I må heller ikke bruge kropssprog - og ingen må styre.

Løsning til Tæl til 21

Se løsningen til Tæl til 21

Hvilke løsninger kunne I have valgt for at løse opgaven?

Kommentarer