Opgaven er at lave en romersk bro.

Romerbro

Formål

At samle en romersk bro uden andre hjælpemidler end de udleverede brædder.

Tidsforbrug

20

Forberedelse

Evt. opstille en prototype.

Instruktion og regler

Jeres opgave er at lave en romersk bro med de udleverede materialer. I må ikke bruge andre materialer. I er velkomne til at kigge på prototypen, og broen skal bygges efter de samme principper. Den behøver ikke være nøjagtig magen til.

Hvor

Overalt

Materialer

12 store brædder, 6 mindre brædder

Løsning til Romerbro

Se løsningen til Romerbro
Romerbro Romerbro

Kommentarer