Samarbejdsøvelser til børn og voksne

Samarbejdsøvelser både til børn og voksne.

Boldforvirring

Stå i en stor cirkel. En person får en bold, som vedkommende kaster til en anden i cirklen. Alle skal have bolden nøjagtigt en gang i cirklen. Den første per...

Hulahop i en cirkel

Stå i en cirkel med hinanden i hænderne. Et sted i cirklen sætter man hulahopringen mellem to personer. Det gælder om så hurtigt som muligt at få den tilbage...

Byt plads

Stå i en stor cirkel med en ring i midten (fx hulahopring). Herfra skal alle bytte plads med en anden i cirklen. Når man bytter plads skal begge løbe igennem...

Samle et rør under vand

I skal samle røret under vandet. I gruppen skal mindst en af deltagerne altid have hovedet helt under vand i gang med at løse opgaven. Det gælder om at løse ...

Præcisionskast

I skal kaste genstanden fra startpunktet og gribe den i et stykke stof.

Fanget af hinanden

Gå sammen parvis. Bind et snørrebånd rundt om begge håndled på den ene person. Den anden person skal først have bundet snørebåndet rundt om det ene håndled, ...

Den blinde klemmefinderbus

5-6 personer på hvert hold. Alle har bind for øjnene undtagen den bagerste mand, der skal styre gruppen ved hjælp af fx at presse på den foranståendes skuldr...

Tønde over reb

Foran holdene skal der ligge et reb, som ikke må overtrædes på noget tidspunkt. Et par meter længere fremme skal der være et reb bundet mellem 2 træet.Holden...

Hævet over jorden

Der kan være højest 20 deltagere. Deltagerne står rundt om et træ, hvor de får et reb udleveret. Opgaven er nu at alle skal have deres ben væk fra jorden, ud...

Byg en katapult

I skal skyde fra bag linjen. I må kun bruge naturmaterialer ud over hvad i har fået udleveret. I har 3 prøveskud og 1 gældende skud. Ved hvert prøveskud skal...

Paddlesurf

.Hele holdet skal over poolen. Hvis en falder i starter ALLE forfra. Der skal tages tid på aktiviteten, så det kan blive en konkurrence mellem forskellige ho...

Blind, stum, døv øvelse

Reglerne kan variere utroligt meget fra gang til gang, da denne øvelse kan laves på mange forskellige måder, enten kan man lave det som en bane som alle skal...

Saml nøjagtigt 5 kg sten

I skal samle så tæt på 5 kg sten inden for det afgrænsede område så hurtigt som muligt. For hver 100 gram I rammer ved siden af, skal alle på holdet løse den...

Indisk madrasvending

I skal alle stå på underlaget samtidig. Opgaven er nu at vende madrassen, så I kommer til at stå på den anden side af madrassen, uden at I på noget tidspunkt...

Tøm flasken

Sørg for at der omkring toppen af flasken er bundet en snor, så der er to lige lange ender. I bunden af flasken skal være bundet en snor, så der kun er en en...

Ram plet

I kaster på skift mod målet. I bestemmer selv, hvordan I henter kasteskytset igen. Når I har ramt målet 10 gange som hold og lagt alt kasteskyts tilbage på p...

Sko petanque

I skal være to lige store hold. Alle tager skoene af. Banen består af fire rækker kegler. I rækken tættest på er der fire kegler. I rækken længst væk er der ...

Ringridning i trillebør

I skal vælge 3 fra gruppen til aktiviteten. Første person sidder i trillebøren med benene ned imellem trillebørens håndtag og et spyd i hånden. Første person...

Slangebøsse leg

Man er ca. 6 på hvert team. Hvilket vil sige der er tre som skal styre slangebøssen og tre som skal gribe bolde. De tre som skal skyde skal stille sig bag st...

Klatring med bind for øjnene

En person skal klatre op af klatrevæggen eller klatretårnet med bind for øjnene en anden person skal sikre en tredje peron skal guide den klatrende person op...

Forhindringsbane med Handicap

Der uddeles handicaps i form af døve, stumme, lamme, mistet en armen, blind eller mistet et ben, alt efter hvor stort holdet er. Der skal være mindst en med ...

Giftigt affald

Det forurenede område må ikke betrædes. Træder man indenfor vil det have konsekvenser, man kan eks. miste et ben. Får man hovedet ind over området mister ...

Menneskelig knude

Man må ikke give slip på hinandens hænder på noget tidspunkt. - Det er tilladt at ændre håndstilling undervejs så det er mere behageligt, så længe man ikk...

Tegnsporgs øvelsen

Du finder et tilpas langt ord eller en sætning Skriver ordet eller sætningen med tegnsporgs billeder, dermed undgår du at gruppen kan snyde. Man kan kun vide...

Byt plads i hulahop

De to hold på 5 mand står i hver ende af hulahopringene. De to hold står med front mod hinanden. Reglerne under skal følges for at opgaven kan løses. Man ...

Balance og bevægelse

Man står på en bom eller lignende på en lang række. Personen helt ude til venstre, skal helt ud til højre og stå. Alle skal på den ene eller anden måde komme...

At samle puslespil med bind for øjnene

I skal vælge en fra gruppen, som kan se. Resten skal have bind for øjnene. Kun de blinde må røre ved puslespillet. Nu skal I så have det samlet. Personen som...

Bold i badmintonrør

I skal fragte golfbolden gennem rørene fra start til spanden. Man må ikke flytte sig, mens man har bolden i sit rør. Så I står på ene lang række og sender bo...

Find puslespil ud fra kegler

Dette spil er en samarbejdsøvelse, hvor det handler om at kunne kommunikere nemt og enkelt til hinanden. Man har klippet et billede ud og gemt ”brikkerne” un...

Firkant og cirkel i blinde

I har fem minutter til at planlægge hvordan I vil løse opgaven. Til at starte med gælder det om at finde de materialer man skal bruge til opgaven. Disse ligg...

Ø-leg

INSTRUKTION GRUPPE 1 - KAN ALTOpgave: at nå hele gruppens mål, at få alle deltagere over på jeres ø. - at slå boldene af spanden - at opnå så fri bevægeli...

Spaghettitårnet

Byg den højeste fritstående bygning målt fra bordets kant. Hele skumfidusen skal være øverst på konstruktionen. I må kun bruge de materialer, der er i posen ...

Stable syvtommersøm

I skal få 14 søm til at balancere på 1 søm, som er sat fast på et bræt. Opgaven er løst, når alle sømmene balancerer på det ene søm, uden at I rører ved sømm...

Tæl træerne

Hvor mange træer er der i indhegningen? Husk tallet og fortæl det til instruktøren.