Samarbejdsøvelser til børn og voksne

Samarbejdsøvelser både til børn og voksne.

Vi har samlet alle vores mere generelle information om at samarbejde og bygge hold på vores side om teambuilding.

Boldforvirring

“Stå i en stor cirkel. En person får en bold, som vedkommende kaster til en anden i cirklen. Alle skal have bolden nøjagtigt en gang i cirklen. Den første pe...

Byt plads

“Stå i en stor cirkel med en ring i midten (fx hulahopring). Herfra skal alle bytte plads med en anden i cirklen. Når man bytter plads skal begge løbe igenne...

Samle et rør under vand

I skal samle røret under vandet. I gruppen skal mindst en af deltagerne altid have hovedet helt under vand i gang med at løse opgaven. Det gælder om at løse ...

Præcisionskast

I skal kaste genstanden fra startpunktet og gribe den i et stykke stof.

Fanget af hinanden

“Gå sammen parvis. Bind et snørrebånd rundt om begge håndled på den ene person. Den anden person skal først have bundet snørebåndet rundt om det ene håndled,...

Den blinde klemmefinderbus

5-6 personer på hvert hold. Alle har bind for øjnene undtagen den bagerste mand, der skal styre gruppen ved hjælp af fx at presse på den foranståendes skuld...

Tønde over reb

Foran holdene skal der ligge et reb, som ikke må overtrædes på noget tidspunkt. Et par meter længere fremme skal der være et reb bundet mellem 2 træet.Holden...

Hævet over jorden

Der kan være højest 20 deltagere. Deltagerne står rundt om et træ, hvor de får et reb udleveret. Opgaven er nu at alle skal have deres ben væk fra jorden, u...

Byg en katapult

“I skal skyde fra bag linjen. I må kun bruge naturmaterialer ud over hvad i har fået udleveret. I har 3 prøveskud og 1 gældende skud. Ved hvert prøveskud s...

Paddlesurf

.Hele holdet skal over poolen. Hvis en falder i starter ALLE forfra. Der skal tages tid på aktiviteten, så det kan blive en konkurrence mellem forskellige ho...

Blind, stum, døv øvelse

Reglerne kan variere utroligt meget fra gang til gang, da denne øvelse kan laves på mange forskellige måder, enten kan man lave det som en bane som alle skal...

Saml nøjagtigt 5 kg sten

I skal samle så tæt på 5 kg sten inden for det afgrænsede område så hurtigt som muligt. For hver 100 gram I rammer ved siden af, skal alle på holdet løse den...

Indisk madrasvending

I skal alle stå på underlaget samtidig. Opgaven er nu at vende madrassen, så I kommer til at stå på den anden side af madrassen, uden at I på noget tidspunkt...

Tøm flasken

Sørg for at der omkring toppen af flasken er bundet en snor, så der er to lige lange ender. I bunden af flasken skal være bundet en snor, så der kun er en en...

Ram plet

I kaster på skift mod målet. I bestemmer selv, hvordan I henter kasteskytset igen. Når I har ramt målet 10 gange som hold og lagt alt kasteskyts tilbage på p...

Sko petanque

I skal være to lige store hold. Alle tager skoene af. Banen består af fire rækker kegler. I rækken tættest på er der fire kegler. I rækken længst væk er der ...

Ringridning i trillebør

I skal vælge 3 fra gruppen til aktiviteten. Første person sidder i trillebøren med benene ned imellem trillebørens håndtag og et spyd i hånden. Første person...

Slangebøsse leg

Man er ca. 6 på hvert team. Hvilket vil sige der er tre som skal styre slangebøssen og tre som skal gribe bolde. De tre som skal skyde skal stille sig bag s...

Klatring med bind for øjnene

En person skal klatre op af klatrevæggen eller klatretårnet med bind for øjnene en anden person skal sikre en tredje peron skal guide den klatrende person ...

Laserleg

I skal først smadre det store spejl til mindst 10 brugbare stykker, på det anviste sted. Det er ligemeget hvor store de er, hvis I selv mener, at I kan bruge...

Allah WipeOut

1 fra holdet har ikke bind for øjne og skal guide sit hold som har bind for øjne igennem/over edderkoppenettet. Efter man er kommet igennem edderkoppenettet...

Slangeleg

Legen går ud på, at i kommer igennem forhindringsbanen, mens i tager fat i hinandens skuldre og danner en slange. Alle bortset fra den første person i kæden,...

Forhindringsbane med Handicap

Der uddeles handicaps i form af døve, stumme, lamme, mistet en armen, blind eller mistet et ben, alt efter hvor stort holdet er. Der skal være mindst en med ...

Begravet levende

Der skal hele tiden være mulighed for at personen som er begravet kan trække vejret gennem snorklen, hold snorklen fri for jord. Derudover skal der altid væ...

Giftigt affald

Det forurenede område må ikke betrædes. Træder man indenfor vil det have konsekvenser, man kan eks. miste et ben. Får man hovedet ind over området mister ...

Menneskelig knude

Man må ikke give slip på hinandens hænder på noget tidspunkt. Det er tilladt at ændre håndstilling undervejs så det er mere behageligt, så længe man ikk...

Tegnsprogsøvelsen

Du finder et tilpas langt ord eller en sætning Skriver ordet eller sætningen med tegnsprogs billeder, dermed undgår du at gruppen kan snyde. Man kan kun vi...

Byt plads i hulahop

“De to hold på 5 mand står i hver ende af hulahopringene. De to hold står med front mod hinanden. Reglerne under skal følges for at opgaven kan løses. Ma...

Balance og bevægelse

Man står på en bom eller lignende på en lang række. Personen helt ude til venstre, skal helt ud til højre og stå. Alle skal på den ene eller anden måde komme...

At samle puslespil med bind for øjnene

I skal vælge en fra gruppen, som kan se. Resten skal have bind for øjnene. Kun de blinde må røre ved puslespillet. Nu skal I så have det samlet. Personen som...

Bold i badmintonrør

I skal fragte golfbolden gennem rørene fra start til spanden. Man må ikke flytte sig, mens man har bolden i sit rør. Så I står på ene lang række og sender bo...

Byg en figur af lego

I skal i fællesskab bygge figuren på billederne, der hænger rundt omkring figuren. I må ikke røre ved billederne, men I må gerne tage en legoklods med ud til...

Er den oppe eller nede?

I skal sætte jer i en cirkel sammen med instruktøren. Nu sender instruktøren en genstand rundt. Hver gang genstanden skifter hænder, siger instruktøren enten...

Find puslespil ud fra kegler

Dette spil er en samarbejdsøvelse, hvor det handler om at kunne kommunikere nemt og enkelt til hinanden. Man har klippet et billede ud og gemt ”brikkerne” un...

Find vej gennem hullerne

I skal alle holde ved denne forhindringsbane med huller. Derefter skal I få bolden fra start til mål, uden den falder af eller igennem hullerne. Hvis det all...

Firkant og cirkel i blinde

“I har fem minutter til at planlægge hvordan I vil løse opgaven. Til at starte med gælder det om at finde de materialer man skal bruge til opgaven. Disse li...

Heliumstangen

Stil jer skiftevis på hver side af heliumstangen. I skal nu alle holde jeres ene pegefinger vandret ud, så fingerspidsen rør heliumstangen. Alle skal hele ti...

Hop på en gang

Stå helt tæt - skulder ved skulder - i en cirkel. Nu skal I hoppe på en gang.

Avisbåden sejler ned ad åen

I skal bygge en båd ud af de udleverede aviser. I skal få den til at sejle op ad åen. Hvis den sejler på grund, må I få den løs igen, når alle de andre både ...

Helikopter

I skal få en kop fyldt med vand til at balancere på den lille klods, hvor der er bundet fire snore i. I skal holde helt ude i den ene ende af snoren. I samar...

Huskeleg langs reb med bind for øjnene

I skal gå langs tovet med øjnene lukkede. På vejen møder I forskellige ting, som I skal forsøge at huske, når I igen får bindet fra øjnene. I må ikke kommuni...

Ned fra 5 meter tårnet

Brug tovet til at komme ned fra 5 meter platformen uden at ramme vandet. I skal forsøge at klatre hen ad tovet. Tovet kan brænde, hvis I glider hen ad det.

Op på kasserne

Vælg en der skal op at stå på kasserne. Alle må hjælpe med at række kasser op til vedkommende. Hvor højt kan I bygge tårnet?

Kasserpillar

I skal ved hjælp af kasserne komme fra start til mål uden at røre jorden. I har et antal kasser alt efter hvor mange I er. I skal mindst have to kasser. Elle...

Kort under måtte

To hold, enten drengene mod pigerne eller afdeling mod afdeling, skal nu kæmpe mod hinanden om først at få samlet et halvt kortspil. Det ene hold skal finde ...

Ø-leg

“INSTRUKTION GRUPPE 1 - KAN ALTOpgave: at nå hele gruppens mål, at få alle deltagere over på jeres ø. at slå boldene af spanden at opnå så fri bevæge...

Rebknude

“Først skal I planlægge, hvordan I kan lave en knude midt på rebet. Alle skal have fat i rebet med begge hænder, mens I binder knuden. Så snart man har rørt ...

Romerbro

Jeres opgave er at lave en romersk bro med de udleverede materialer. I må ikke bruge andre materialer. I er velkomne til at kigge på prototypen, og broen ska...

Samarbejdsski: Samarbejde på ski

I skal gå fra startmarkeringen hen til vendepunktet og tilbage igen. I skal alle være på skiene, også selvom alle ikke nødvendigvis kan få fodlænker eller ha...

Spaghettitårnet

Byg den højeste fritstående bygning målt fra bordets kant. Hele skumfidusen skal være øverst på konstruktionen. I må kun bruge de materialer, der er i posen ...

Stable ølkasser

I skal bygge et tårn af ølkasser. Der skal kun være en ølkasse i hvert lag. Pas på I ikke får dem i hovedet, hvis tårnet vælter undervejs. Opgaven er løst, n...

Stable syvtommersøm

I skal få 14 søm til at balancere på 1 søm, som er sat fast på et bræt. Opgaven er løst, når alle sømmene balancerer på det ene søm, uden at I rører ved sømm...

Thors hammer

I skal tage et syvtommersøm og en hammer. Opgaven er at slå syvtommersømmet i den markerede træstub. Den første mand tager sømmet og hammeren og løber hen ti...

Tæl til 21

Stå sammen i en cirkel. Fra nu af må I ikke sige noget til hinanden. Opgaven er at tælle til 21. Den samme må ikke sige to tal i træk. Hvis flere kommer til ...

Tæl træerne

Hvor mange træer er der i indhegningen? Husk tallet og fortæl det til instruktøren.

Hanois tårn: Flyt det fra A til C

“I står over for et tårn og tre positioner. Tårnet starter ved position A, men skal flyttes til position C. I må flytte et lag af tårnet ad gangen. I må på i...

Wild sling

I skal med en wild sling skyde til måls med skumgummibolde. I har løst opgaven, når I har ramt x antal af ting som er placeret mindst 7-8 meter fra hvor der ...