Ø-leg

Deltagerne deles i tre grupper, der fordeles på hver sin ø. Hver Ø har hvert sit handikap. Deltagernes opgave er nu I fællesskab at få løst en lang række opgaver. Nogle opgaver skal løses i fællesskab og andre i hold. Intet hold kender på forhånd hele opgaven, men får udleveret delvise instruktioner. Hver gruppe instrueres for sig, og der siges intet om at grupperne har forskellig instruktion.

Formål

Samarbejdsøvelse, som også er god til at skabe en debat om kommunikation og helhedstænkning.

Tidsforbrug

30 minutter

Forberedelse (15 minutter)

Øerne skal laves og materialerne fordeles.

Instruktion og regler

“INSTRUKTION GRUPPE 1 - KAN ALTOpgave:

 • at nå hele gruppens mål, at få alle deltagere over på jeres ø.
 • at slå boldene af spanden
 • at opnå så fri bevægelighed som muligt

Ressourcer:

 • alt hvad I har på jer
 • I må bruge snorene, hvis I på tilfredsstillende vis kan demonstrere løsningen på den uendelige cirkel for instruktøren

Regler:

 • Øerne må ikke flyttes
 • Resourcer og personer må ikke røre jorden udenfor øerne
 • Hvis de gør, vil de øjeblikkelig blive føært til øen med de blinde.

INSTRUKTION GRUPPE 2 - DE STUMME (TAPE FOR MUNDEN)Opgave:

 • at hjælpe de blinde
 • at nå hele gruppens mål, at få alle deltagere til samme sted.

Ressourcer på jeres ø:

 • 2 brædder

Regler:

 • Resourcer og personer må ikke røre jorden udenfor øerne. Hvis de gør, vil de øjeblikkelig blive ført til øen med de blinde.
 • Ingen resourcer må bruges, før de blinde har udført deres opgave.
 • I må ikke lave nogen lyde med munden.
 • Kun de blinde må røre ved boldene
 • Kun de stumme må håndtere brædderne

INSTRUKTION GRUPPE 3 – DE BLINDE MED BIND FOR ØJNENEOpgave:

 • at få en bold i spanden
 • at nå hele gruppens mål, at få alle deltagere til samme sted.

Ressourcer på jeres ø:

 • 3 bolde

Regler:

 • I må ikke røre jorden udenfor øerne
 • I må ikke taget bindet af øjnene før hele aktiviteten er slut”

Hvor

Svarende til en halv gymnastiksal

Materialer

Reb, 2 Europaller, 2 brædder, 2 spande, 6 tennisbolde, Rulle med snor til sammenbinding af hænder, Tape til at sætte for munden af de stumme, bind for øjnene til de blinde

Løsning til Ø-leg

Se løsningen til Ø-leg

For at løse opgaven er det nødvendigt med helhedstænkning. Det allervigtigste er faktisk at man i starten får klargjort nøjagtigt hvad de enkelte gruppers opgaver er.

Kommentarer