Byt plads i hulahop

Man har et team helst med lige antal som man deler i 2 lige store hold. På gulvet ligger der det antal hulahopringe som der er deltager + 1-2 ekstra hulahopringe. De ligger i en lige linje og i hver hulahopring står der et medlem fra holdet. I midten skal der være en fri (Det er muligt at lavet denne leg i flere varianter, hvis øvelsen er for svær for deltagerne kan der evt være 2 hulahopringe fri i midten.) Det gælder nu om at få de to hold forbi hinanden og ned i hver sin ende. Holdene må dog ikke gå tilbage eller springe en over som står den samme ved som en selv.

Formål

at snakke sammen og finde en løsning.

Tidsforbrug

Alt efter størrelsen på holdet

Forberedelse

Find det antal hulahopringe som man ønsker at bruge

Instruktion og regler

“De to hold på 5 mand står i hver ende af hulahopringene. De to hold står med front mod hinanden. Reglerne under skal følges for at opgaven kan løses.

  • Man er 10 på et hold.
  • Der ligger 11 hulahopringe på gulvet, i en lang række.
  • Holdet deles i to, så 5 i hver ende og der er nu en hulahopring fri i midten.
  • man må ikke bevæge sig bagud
  • kun én person ad gangen må gå
  • man må gå frem i et ”hul”
  • man må ”springe over” en fra det andet hold (der jo går i den modsatte retning)
  • man må ikke passere et teammedlem, der har front samme vej
  • man må ikke flytte sig mere end én plads ad gangen
  • man må kun flytte sig til en tom plads”

Materialer

hulahopringe efter antal hold medlemmer.

Løsning til Byt plads i hulahop

Se løsningen til Byt plads i hulahop

Det skal siges at man kan lave den på flere metoder alt efter antal deltagere og frie hulahopringe. Der er vedhæftet en løsning på 10 deltagere med en fri hulahop i midten.

Kommentarer