Deltagerne deles i hold på 4-6 stykker.Hvert hold har en spand med vand i den ene ende og en tom spand i den anden ende. Derefter fordeles holdet mellem de to spande. Den første person dypper en svamp i spanden, hvorefter den kastes fra person til person.Den sidste person tømmer svampen ned i den tomme spand. Derefter løber han/hun tilbage til den fyldte spand og resten rykker en plads op. Legen kan leges på tid eller til man har nået et mål i spanden.Der kan evt. sættes flere svampe ind.

Vandstafet

Tidsforbrug

10 min

Forberedelse (10 min)

  • To spande pr. hold
  • Minimum 1 svamp pr. hold
  • Halvdelen af spandene skal fyldes med vand.

Hvor

Ude

Materialer

  • To spande pr. hold
  • Minimum 1 svamp pr. hold”

Kommentarer