Tøm søen

Ved denne post vil der blive opstillet en bane bestående af 5 zoner. Holdene skal selv lægge en taktik for hvordan de vil fordele sig ud på zonerne. For enden af zonerne vil der står en med vand og i modsatte ende vil der stå en tom spand.

Holdene har så til opgave at fylde en tagrende for at transportere vandet fra den fyldte til den tomme spand. Zonerne fungerer som markeringer for hvornår de næste på holdet skal overtage tagrenden. Holdene får tildelt et bestemt tidsrum til at flytte så meget vand som muligt.

Det vigtigste i denne øvelse er at holdene er i stand til bevare roen når de overgiver tagrenden til deres holdkammerater, for på den måde at bibevare mest muligt vand i tagrenden, således at de får flyttet mest muligt vand. Zonerne er med at til sikre at alle fra holdene bliver inddraget i øvelsen.

Materialer

4 x spande - 2 x tagrender - 4 x vandflasker (til at fylde tagrenderne med) - Øvelselsen kan evt. placeres på en bakke for at komplicere vandflytningen yderligere.

Kommentarer