Teambuilderøvelse - 5x5-1

Spillet uden navn, men det vi alle kender: 5x5-1 brikker på en plade med plads til 5x5 flyttes rundt således at de danner et samlet motiv. I denne øvelse er brikker og plade skiftet ud med en gruppe mennesker og stole der sættes helt tæt sammen.

At man skal stå på stole giver en ekstra ”intimitet” blandt gruppens deltagere. Dels er det

uvant at stå så højt oppe og så tæt på hinanden. Vær dog opmærksom på sikkerheden,

særligt hvis stolene har armlæn.

Det er vigtigt at der står et par observatører rundt omkring gruppen for at iagttage de

forskellige ting der sker undervejs.

Forslag til refleksion:

Hvem tager styringen?

Hvilken reaktion har personer med lederevner, hvis de står langt fra det sted hvor man srykker rundt?

Ved alle hvad der foregår?

Er gruppen tilfreds med måden at løse opgaven på, eller vil de gøre noget anderledes en anden gang?

Variation for at gøre øvelsen sværere:

I stedet for stole kan trøjerne bruges som brikkerne i spillet og kegler eller måtter som spillets plader. Deltagerne skal, for at gøre det sværre, stå i god afstand til trøjerne og en af gangen skal deltagerne så løbe hen til trøjerne og flytte dem rundt for at løse opgaven ved at der i hver række kun ligger én farve. Der må kun flyttes én trøje af gangen og den samme deltager må ikke løbe to gange i træk - dvs. at deltagerne skal kommunikere for at løse opgaven.

Formål

At løse opgaven vha. kommunikation, og at se hvordan de enkelte agerer i gruppen - hvilke roller har de enkelte?

Tidsforbrug

10-30 min afhængig af gruppens størrelse og hvor stor vægt der lægges på den efterfølgende refleksion

Hvor

10-20 m2 afhængig af gruppens størrelse.

Materialer

  • Stole
  • Farvede bånd/trøjer eller på anden måde markering af deltagerne.

Kommentarer