Vandrehistorien

I denne øvelse får hvert hold uddelt en tegning. Èn person fra holdet bliver udvalgt til at kigge på tegningen og får så til at opgave at beskrive tegningen til den næste i gruppen. Dette fortsætter indtil alle fra holdet har været igennem. Forud for dette har holdet valgt en tegner. Denne tegner skal så efterbedste evne forsøge at genskabe tegningen ved af holdkammeraternes beskrivelser.

Formål

Opgaven som holdene her bliver stillet over for, tvinger holdene til være omhyggelige i deres beskrivelser. Enkelte på holdene kan måske se sig nødsaget til at ændre i deres beskrivelser, for at gøre dem mere forståelige for modtageren. Dette giver de enkelte elever indblik i hvordan vi opfatter og forstår ting forskelligt.

Materialer

  • Papir og skriveredskaber - 2 tegninger

Kommentarer