Et syvtommersøm bankes ned i en bjælke. Gruppens opgave er at få så mange syvtommersøm som muligt til at balancere på hovedet af det syvtommersøm, der er banket ned i bjælken.

Stable syvtommersøm

Formål

At finde alternative løsninger.

Tidsforbrug

10 - 15 minutter

Forberedelse

Skaffe sømmene.

Instruktion og regler

I skal få 14 søm til at balancere på 1 søm, som er sat fast på et bræt. Opgaven er løst, når alle sømmene balancerer på det ene søm, uden at I rører ved sømmene eller at sømmene rører brættet.

Hvor

Overalt

Materialer

Syvtommersøm, et bræt til at slå det stående syvtommersøm ned i

Løsning til Stable syvtommersøm

Se løsningen til Stable syvtommersøm

Analysere hvordan gruppen kom frem til løsningen.

Stable syvtommersøm

Kommentarer