Rebknude

Formål

At skabe en god kommunikation og indbyrdes forståelse i gruppen.

Tidsforbrug

20 min

Instruktion og regler

“Først skal I planlægge, hvordan I kan lave en knude midt på rebet. Alle skal have fat i rebet med begge hænder, mens I binder knuden. Så snart man har rørt rebet, må man ikke give slip igen, og man må ikke længere flytte hænderne.

Lav derefter en knude på rebet.”

Hvor

et stort rum, eller udenfor

Materialer

et langt reb og noget til at binde på midten af det.

Kommentarer