Rafter

Samarbejdsøvelser med rafter

Når en gruppe får til opgave at skabe et produkt på tid, bliver mange ofte stresset, og folks sande jeg kommer frem. Nogler løber forvirret rundt i panik, andre tænker kreativt, men formår måske ikke at komme frem med idéerne, fordi den, som har påtaget sig lederrollen, er alt for dominerende og ikke lytter. Det er altid interessant for instruktørene at se, hvordan gruppemedlemmerne agerer. Nedenfor gives eksempler på raftebygning, som kræver sådanne samarbejdsevner.

== Tømmerflåde ==

Korte punkter:

Gruppestørrelse: 4-12 personer pr. gruppe

Alder: 12 til 60 år

Intensitit: Middel til hård

Tidsforbrug: En til fire timer

Pladsforbrug: Større udendørsareal samt en sø/å

Opstillingstid: Alt afhængig af, hvor rafterne står

Materialer: Rafter, sejlgarn, reb og fire plastic tønder

Mere uddybende punkter:

Formål: Gruppen skal samarbejde og alle være aktive for at få bygget tømmerflåden hurtigst muligt.

Opsætning/forberedelse: Materialerne skal skaffes og køres ned til sø.

Regler:

Instruktion: Alle gruppemedlemmer samt deres bagage skal fra den ene siden af bredden over på den anden side. Dette gøres ved at bygge en tømmerflåde af rafter og fire vandtætte tønder.

Debriefing:

Kommentar: Denne opgave er god for instuktørerne til at observere deltagerne, hvem påtager sig hvilke roller.

Kilde:

Multimedie:

Billeder:

Video:

Lyd:

== Stylter ==

Korte punkter:

Gruppestørrelse: 3-5 personer pr. gruppe

Alder: 8 til 60 år

Intensitit: Middel

Tidsforbrug: 30 til 40 minutter

Pladsforbrug: Udendørsareal

Opstillingstid: Afhængig af hvor rafter står

Materialer: Rafter og reb

Mere uddybende punkter:

Formål: Samarbejde med at bygge stylter, og hjælpe en med at gå på dem.

Opsætning/forberedelse: Afhængig af hvor rafter står.

Regler: Gruppen skal bygge et par stylter kun af rafter og reb (intet andet må bruges), og derefter gå fra punkt A til punkt B på tid.

Instruktion: Hver gruppe får udleveret mindst tre reb og mindst tre rafter. De skal bygge et par stylter, frit valg hvordan de vil gøre (se billeder for inspiration), og en skal gå cirka 15 meter på dem. De andre må gerne hjælpe med at støtte.

Debriefing:

Kommentar:

Multimedie:

Billeder:

Video:

Lyd:

Opdateret:

Kommentarer