Kreativitet og ideudvikling

4 minutters læsning

Det er ikke svært at være kreativ:

deltagere med forskellige kompetencer bryder med rutinen og udtrykker sig ved hjælp af kropslige og materielle ressourcer i en konstruktionsproces, mens de får positiv opmærksomhed (Due 2011).

Recepten for at skabe en kreativ proces er altså at sørge for at følgende elementer er til stede:

  • Vi får lov til at tænke med kroppen
  • Vi får nogle anderledes rammer
  • Vi afsøger hinandens forskelligheder
  • Vi får mulighed for at tale i strømme
  • Vi prøver at bygge videre på de andre

Det er altså ikke hvilke øvelser, man vælger til de kreative processer, der afgør hvor succesfuldt, den kreative proces er, men at man formår at inddrage ovenstående elementer.

Den kreative proces

Den gode kreative proces tager højde for følgende faser, som I bør holde adskilte i processen. Mødelederen bør altså opstille forskellige øvelser, der kan holde deltagerne på sporet, så man bliver i den fase, man er kommet til.

Figur: Den kreative proces

Skabelse af ideer

I dette afsnit finder du forskellige måder at finde ideer på.

Brainstorm på post-its

Brainstorm bruges til at skabe mange ideer til et emne. I en brainstorm er alle ideer gode og alle forslag skrives ned.

Der vælges en facilitator.

Brainstormen starter med at alle får at vide hvad emnet er - og hvor lang tid man har til at skabe ideer.

Deltagerne skriver hver især deres ideer ned på en post-it. En ide pr. post-it.

Når tiden er gået præsenterer alle deltagerne deres ideer - og facilitatoren hænger ideerne op så alle kan se ideerne.

Brainstorm

Ideku - brainstorm matrix

Ideku er udviklet af Finn Kollerup fra _alt for kreativ_

Metoden er udviklet af alt for kreativ. Du skal bruge et stort bræt med 9 x 9 felter og en masse Post-its.

Reglerne kan findes her: Ideku

Mini-manual kan findes her: Ideku

Brainstorm Matrix

Udvælgelse af ideerne

Clustering

Prioriteringsmatrix

Personas

Modning af ideerne

Innovationsguidens Modning af ideerne

Cirkelmetoden

Cirkelmetoden bruges til at udvikle ideer og belyse den fra forskellige sider.

4-8 personer sidder ved et bord. Hver person har et stykke papir med en ide på.

Alle beskriver den ide, de sidder med.

Efter fire minutter roterer ideerne videre til den næste ved borde, som uddyber ideen.

Ideerne roterer indtil den kommer tilbage til den, der oprindeligt havde ideen. Vedkommende opsummerer og beskriver ideen så præcist som muligt.

(Cirkelmetoden)[http://midtlab.dk/v%C3%A6rkt%C3%B8jskassen/handlekort/cirkelmetoden]{: .btn .btn–large .btn–info }

Afprøvning af ideen

Beskrivelse af ideerne

U-teori

Til hvert enkelt projekt er det nødvendigt at skabe et helt unikt produkt som passer til målgruppen og som lever op til de forventninger, der bliver stillet. Men hvordan skabes et kreativt miljø? Hvordan åbner man op for kreativiteten og får skabt noget nyt?

Brainstorming

Det er svært at definere den perfekte “måde”, hvorpå man kan få nye ideer. Det er fuldstændig individuelt, hvilke metoder der virker for en.

Brainstorming

Det er svært at definere den perfekte “måde”, hvorpå man kan få nye ideer. Det er fuldstændig individuelt, hvilke metoder der virker for en. Et eksempel på en anerkendt metode, der kan laves i utallige versioner, er brainstorming. Brainstorming går ud på, at man skriver ALLE de ideer man kommer i tanke om ned f.eks. på en “post it”. Der er ikke noget, der er forkert. På den måde får man skabt mange ideer på kort tid, hvorefter man kan udvælge de bedste ideer eller sammensætte flere af ideerne.

Papir på rundvisning

Et andet eksempel på ideudvikling er at udlevere et papir til alle personer i en gruppe. Person 1 skriver nu en ide, hvorefter papiret sendes videre til person 2, som arbejder videre med ideen. Person 2 sender videre til person 3, som igen skriver videre. Alle i gruppen har på den måde hele tiden et stykke papir og en ide, der skal skrives videre på. Når papiret når til person 5 afsluttes ideerne og fremlægges for alle. Ved afslutnigen har man nu lige så mange ideer, som antallet af personer i gruppen. Det gode ved denne ide er, at alle tvinges til at samarbejde om flere ideer på en gang. Risikoen for at blive forelsket i sin egen ide formindskes.

Sudoku- matrix

Det sidste og tredje eksempel på ideudvikling er sudoku matrix. Denne metode bruges, når man har nogle specifikke overordnede emner, der skal arbejdes videre på. De overordnede emner skrives på hver sin post-it og placeres spredt på en ellers tom sudoku plade. Det gælder så om at få de tomme felter omkring emnerne udfyldt med ideer passende til emnet på pladen. Øvelsen stopper, når der ikke er flere tomme felter. Denne metode er god, hvis man gerne vil have noget helt konkret på bordet til nogle allerede valgte emner/ideer, da metoden synliggør og opridser, hvor langt man er i ideudviklingsprocessen.

Referencer

Du kan finde en masse ideer til kreativitet på innovationsguiden.dk.

  • Due, Brian (2011): “Kreativitetens DNA”, fra www.kommunikationsforum.dk/artikler/kreativitet-ideudvikling-innovation
  • Due, Brian (2010): “Bedre brainstorming”, fra www.kommunikationsforum.dk/artikler/bedre-brainstorming
  • Nielsen, Jan Hein (2009): Ideudvikling, Væksthus Midtjylland
Teamwork - metoder til effektivt samarbejde af Michael A. West

Teamwork - metoder til effektivt samarbejde af Michael A. West

Teamwork har fokus på effektivitet og kreativitet og er for alle, der på den ene eller anden måde bruger teamwork i deres dagligdag. Bogen er fyldt med praktiske eksempler og teori, der kan hjælpe et team med at opstille mål og opnå dem.

Læs mere

Team - udvikling og læring

Team - udvikling og læring

At arbejde i team er organisationers forsøg på at styrke udvikling af faglige og personlige potentialer og kompetencer. Bogens formål er at give svar på, hvordan udvikling og læring i team kan blive en succes, fx om sporten er en passende metafor til at fremme teamudvikling og læring og forståelse af samarbejde samt om team på arbejdspladsen kan skabe nye fortællinger om medarbejdernes måde at se på samarbejde og gensidig udvikling.

Læs mere