Kreativitet: Kreative øvelser til ideskabelse

7 minutters læsning

Vi ønsker alle at være mere kreative. Vi misunder dem, der tilsyneladende ubesværet finder på nye og spændende idéer. Men hvad nu hvis vi fortalte dig, at det at være mere kreativ er noget, som alle kan være, når vi udvikler ideer, hvis de ved hvordan?

I denne artikel får du viden om, hvordan du kan arbejde i kreative processer, når vi skal arbejde med ideudvikling og generere ideer.

Hvad er kreativitet?

Kreativitet er evnen til at finde på nye og originale idéer. Dette omfatter både evnen til at finde på nye idéer og evnen til at gennemføre disse idéer.

Hvorfor er kreativitet vigtig?

Kreativitet er vigtig, fordi den gør det muligt for os at løse problemer på nye og innovative måder. Den giver os også mulighed for at kommunikere vores idéer bedre , og til at udtrykke os mere effektivt.

Hvordan kan jeg være mere kreativ?

Der er en række ting, du kan gøre for at blive mere kreativ. Nogle af disse omfatter:

 • Kom i et “kreativt humør”: Det betyder, at du skal sætte dig selv i et miljø, der fremmer kreativitet. Det kan være noget som at lytte til musik, være i naturen eller arbejde i et roligt rum.
 • Bryd reglerne: Vær ikke bange for at tænke ud af boksen. Når du forsøger at finde på nye idéer, kan det hjælpe at bryde reglerne og tænke på tingene på en anden måde.
 • Vær åben: Prøv at se tingene fraforskellige perspektiver og være åben over for nye idéer.
 • Tag risici: Vær ikke bange for at prøve noget nyt. Når du tager risici, er du mere tilbøjelig til at komme med originale idéer.
 • Vær vedholdende: Giv ikke op, hvis du ikke har en idé med det samme. Kreativitet kommer ofte efter en periode med kamp. Hold hvis du arbejder på det, vil du i sidste ende komme frem til noget godt.

Det lyder jo egentlig ret enkelt, men hvordan omsætter vi det i praksis i forbindelse med ideudvikling og kreativitet?

Hvad skal være til stede for kreativ ideudvikling?

Due (2011) skriver følgende i sin glimrende artikel om at være kreativ:

deltagere med forskellige kompetencer bryder med rutinen og udtrykker sig ved hjælp af kropslige og materielle ressourcer i en konstruktionsproces, mens de får positiv opmærksomhed.

Due (2011)

Recepten for at skabe en kreativ proces er altså at sørge for at følgende elementer er til stede:

 • Vi får lov til at tænke med kroppen
 • Vi får nogle anderledes rammer
 • Vi afsøger hinandens forskelligheder
 • Vi får mulighed for at tale i strømme
 • Vi prøver at bygge videre på de andre

Det er altså ikke hvilke øvelser, man vælger til de kreative processer, der afgør hvor succesfuldt, den kreative proces er, men at man formår at inddrage ovenstående elementer.

Den kreative proces

Den gode kreative proces tager højde for følgende faser, som I bør holde adskilte i processen. Mødelederen bør altså opstille forskellige øvelser, der kan holde deltagerne på sporet, så man bliver i den fase, man er kommet til.

oborns ideudvikling og brainstorm model
Osborns brainstorm-model er blot en af mange mulige fasemodeller for det bedre kreative arbejde. Modellen har, som alle andre modeller, en række trin, man skal følge, og redskaber, der kan bruges. Men i stedet for at gøre ting på en bestemt måde i en bestemt rækkefølge, skal man indtænke de fem elementære elementer.

Det er altså Dues (2011) pointe, at det ikke er de kreative øvelser i sig selv, men hvordan de primære grundelementer i en vellykket kreativ proces, som er det vigtige for mødelederen at være opmærksom på.

Kreative øvelser til ideskabelse

I dette afsnit finder du forskellige måder at skabe ideer på.

Til hvert enkelt projekt er det nødvendigt at skabe et helt unikt produkt som passer til målgruppen og som lever op til de forventninger, der bliver stillet. Men hvordan skabes et kreativt miljø? Hvordan åbner man op for kreativiteten og får skabt noget nyt?

1. Brainstorming

Det er svært at definere den perfekte “måde”, hvorpå man kan få nye ideer. Det er fuldstændig individuelt, hvilke metoder der virker for en. Et eksempel på en anerkendt metode, der kan laves i utallige versioner, er brainstorming. Brainstorming går ud på, at man skriver ALLE de ideer man kommer i tanke om ned f.eks. på en “post it”. Der er ikke noget, der er forkert. På den måde får man skabt mange ideer på kort tid, hvorefter man kan udvælge de bedste ideer eller sammensætte flere af ideerne.

Brainstorm fungerer rigtig godt på post-its. Brainstorm bruges til at skabe mange ideer til et emne. I en brainstorm er alle ideer gode og alle forslag skrives ned.

Der vælges en facilitator. Brhttps://web.archive.org/at alle får at vide hvad emnet er - og hvor lang tid man har til at skabe ideer.

Deltagerne skriver hver især deres ideer ned på en post-it. En ide pr. post-it.

Når tiden er gået præsenterer alle deltagerne deres ideer - og facilitatoren hænger ideerne op så alle kan se ideerne.

Læs mere om brainstorm her.

2. Papir på rundvisning - cirkelmetoden

Et andet eksempel på ideudvikling er at udlevere et papir til alle personer i en gruppe. Person 1 skriver nu en ide, hvorefter papiret sendes videre til person 2, som arbejder videre med ideen. Person 2 sender videre til person 3, som igen skriver videre.

Alle i gruppen har på den måde hele tiden et stykke papir og en ide, der skal skrives videre på. Når papiret når til person 5 afsluttes ideerne og fremlægges for alle. Ved afslutnigen har man nu lige så mange ideer, som antallet af personer i gruppen.

Det gode ved denne ide er, at alle tvinges til at samarbejde om flere ideer på en gang. Risikoen for at blive forelsket i sin egen ide formindskes.

Cirkelmetoden bruges til at udvikle ideer og belyse den fra forskellige sider.

 • 4-8 personer sidder ved et bord. Hver person har et stykke papir med en ide på.
 • Alle beskriver den ide, de sidder med.
 • Efter fire minutter roterer ideerne videre til den næste ved borde, som uddyber ideen.
 • Ideerne roterer indtil den kommer tilbage til den, der oprindeligt havde ideen.
 • Vedkommende opsummerer og beskriver ideen så præcist som muligt.

3. Sudoku- matrix

Det sidste og tredje eksempel på ideudvikling er sudoku matrix. Denne metode bruges, når man har nogle specifikke overordnede emner, der skal arbejdes videre på. De overordnede emner skrives på hver sin post-it og placeres spredt på en ellers tom sudoku plade.

Det gælder så om at få de tomme felter omkring emnerne udfyldt med ideer passende til emnet på pladen. Øvelsen stopper, når der ikke er flere tomme felter. Denne metode er god, hvis man gerne vil have noget helt konkret på bordet til nogle allerede valgte emner/ideer, da metoden synliggør og opridser, hvor langt man er i ideudviklingsprocessen.

4. Brainstorm Mathttps://web.archive.org/

![Brainstorm Matrix]](/assets/images/brainstorm-matrix.jpg)

En brainstorm-matrix kan laves på et stort ark papir eller et whiteboard. Skriv først et emne ned i midten af siden, og begynd derefter at udfylde resten af siden med idéer, der er relateret til dette emne -

Brainstorm Matrix

5. Ideku - brainstorm matrix

Finn Kollerup har udviklet metoden Ideku. Her er det brændende spørgsmål i midten centralt. Ideku er god både til ideudvikling, men som en del af metoden er også strukturering af ideerne.

Du kan se Finn Kollerup forklare mere om Ideku i nedenstående video:

Ideku er udviklet af Finn Kollerup fra _alt for kreativ_

Metoden er udviklet af Alt for kreativ. Du skal bruge et stort bræt med 9 x 9 felter og en masse Post-its.

Regler Minimanual

6. Flowskrivning

Gennem flowskrivning kan du åbne op for din innovation. Du kan bruge det til at få nye ideer eller komme over kreative blokeringer. Hvad enten det drejer sig om jobansøgninger, forretningsplaner eller personlig udvikling er det en metode som kan hjælpe dig til at finde nye veje.

Og det kræver kun 10 minutter af din tid.

Udvælgelse og udvikling af ideer

I kreative processer får man ofte skabt rigtig mange ideer. Da det meget handler om at sige ja, så kommer der også en masse ideer, som måske ikke er realistiske eller som kan implementeres hurtigt.

Derfor har du brug for at udvælge ideerne, og du skal også forbedre de enkelte ideer. Det er en hel videnskab i sig selv.

Læs: Udvælgelse af ideer og ideudvikling

Konklusion

Kreativitet er en evne, som alle kan lære. Ved at følge ovenstående tips kan du begynde at udvikle din egen kreativitet og finde på nye og innovative idéer.

Brainstorming er en fantastisk måde at finde på nye idéer på, og de metoder, vi har beskrevet, er blot nogle få af de mange måder at gøre det på. Uanset hvilke projekter, du arbejder med, kan du ved at bruge en af disse brainstormingteknikker få flere idéer - og måske endda føre til din næste store innovation.

Nu skal du bare have udvalgt og forbedret dine ideer.

Hvilken metode lyder mest tiltalende for dig? Har du en favorit, som vi ikke har nævnt? Lad os vide det i kommentarerne.

Referencer

Kommentarer