Evaluering

2 minutters læsning

Når et projekt eller en aktivitet er færdig, så er det en god ide at gøre sig tanker om, hvordan aktiviteten er forløbet - og om målet er blevet opnået.

Evaluering er ikke en let disciplin. Den kan gribes an på mange forskellige måder. Det er en god ide allerede i begyndelsen af ens planlægning at fastsætte, hvordan der skal evalueres.

Individuel

Evalueringsskemaer

Det er meget typisk at bruge et evalueringsskema. Spørgsmålene og oplægget inden folk udfylder skemaet er væsentligt ift. hvilket udbytte du får ud af svarene.

Skabelon

Fælles

Plenum

Når man spørger ud i plenum, skal man have tænkt grundigt over, hvordan man griber spørgsmålene an - og være opmærksom på, at den første kommentar fra kursisterne kan styre en del af den efterfølgende evaluering.

På forhånd skal du have gjort dig overvejelser om:

  • Hvilke spørgsmål skal jeg stille?
  • Rækkefølgen af spørgsmål
  • Hvordan skal jeg slutte det igen?
  • Hvordan samler jeg op?

Tre ord

Skriv tre ord om begivenheden, du lige har være med til. Ordene afleveres til læreren, som skriver dem ind på Word Cloud Generator. Så får man en ordsky, der kendetegner begivenheden, hvor de ord der er nævnt flere gange, bliver større.

Hvis … Så …

Kan bruges som en lidt sjov starter til evaluering. Alle får udleveret et antal sedler (fx to), hvor de skal starte en sætning med “Hvis…”. Derudover får de samme antal sedler, og her skal de starte sætningen med “Så…” Derefter samler læreren alle sedlerne sammen i to bunker. Først læses en “Hvis…”-sætning op. Derefter læses en “Så…”-sætning op (kan evt. læses af en anden.

“Jeg husker…” (skabelon)

Skriveøvelse hvor man skriver alt det ned, man kan huske. Hver sætning starter med jeg husker i forhold til kurset. Formålet er at man konstant skriver. Det bliver næsten en poetisk tilgang. Man kan evt. afslutte i plenum med at nogen læser deres ‘jeg husker’ op.

Skabelon

Delphi (skabelon)

Delphi-metoden er et evalueringsværktøj, der både indeholder en skriftlig og en mundtlig del. I den skriftlige del udleveres et skema, som kursisterne udfylder så præcist, som de kan. Kursisterne bliver bedt om at være så konkrete og præcise som muligt og skrive så pænt, at alle kan læse det. Når kursisterne har udfyldt skemaet, sendes det rundt til de andre i gruppen (en god gruppestørrelse er omkring 10-12). Så læser de øvrige kursister svarene. Hvis de er enige i udsagnet, skriver de en streg i ‘enig’-kolonnen.

Den mundtlige del består af en struktureret samtale, hvor læreren sørger for, at alle kursister kommer til orde. I gennemgangen kan man fx bede kursisterne nævne de punkter, hvor de havde fuldt hus (at alle var enige). På et tidspunkt kan man også gennemgå de punkter, hvor der ikke er nogen, der er enige eller meget få, der er enige.

Skabelon