​ Der bliver placeret 8 forskellige blomster rundt omkring i skoven. Hvert hold får udleveret et kort, hvorpå de kan se hvor blomsterne er placeret. To fra holdet vælger et af de otte kortudsnit, og løber ud og finder posten/blomsten, hvorefter de tegner planten. Herefter løber de tilbage til resten af holdet, som har til opgave, at identificere blomsten. Der vælges nu et nyt kortudsnit (post), hvorpå to fra holdet igen løber ud og tegner den pågældende plante. Legen gentages til alle blomster er fundet.

Holdet får ikke til at starte med, at vide, at de skal identificere planten de finder. Dette bliver først sagt, når de kommer tilbage med tegningen.

Find og gæt blomster

Tidsforbrug

1/2 - 1 time

Forberedelse (2 timer)

Der skal tegnes et kort over stederne, hvor de 8 blomster er placeret. Derefter skal disse sættes ud forskellige steder i skoven. Desuden skal der findes en bog om planter.

Instruktion og regler

Til start:

Holdet får udleveret et kort.

Der er placeret 8 forskellige blomster rundt omkring i skoven. Hver blomst er markeret på kortet. To fra holdet har til opgave at vælge en af posterne/blomsterne, løbe ud og finde den og derefter tegne den. Herefter løber de tilbage til holdet.

Når holdet er kommet tilbage: Resten af holdet har nu til opgave, at identificere planten, ved at kigge i en bog med forskellige billeder af planter/blomster. Gentag fra start, ved at lade to fra holdet løbe ud i skoven og finde en ny plante. Dette gøres til alle blomster er fundet og identificeret.

Hvor

Skoven

Materialer

8 blomster, bog om planter, kort over posterne/blomsterne, papir og blyant.

Løsning til Find og gæt blomster

Se løsningen til Find og gæt blomster

Alle blomster er identificeret.

Kommentarer