Team Challenge - organisering

1 minutters læsning

På Vejle Idrætshøjskole har vi udviklet et løb, vi kalder VIH Team Challenge. Løbet er et stjerneløb, hvor man skal løse så mange samarbejdsopgaver som muligt i et bestemt tidsrum. Efter hver opgave skal man løbe tilbage til hovedkvarteret (HQ), hvor man får tildelt en ny opgave.

Opgaverne tager hver især omkring 5-10 minutter at løse.

Det er sjældent at vi er nok mandskab til at kunne bemande alle poster med en mand. Til gengæld kan en person sagtens styre flere poster, så vi sørger for at posterne ligger i klumper.

Men hvordan organiserer I det så der ikke kommer kø ved posterne?

For det meste har vi et bemandet HQ, hvor posterne fordeles fra. Vi har brugt forskellige systemer, som hver har deres fordele og ulemper.

Netbaseret regneark. På Google Docs Spreadsheet har vi lavet et regneark, der hurtigt giver et godt overblik over om der er plads ved posterne. Regnearket er lavet med automatisk farvning af felterne, så man kan se om posten er åben. Her kan man alene i HQ styre omkring 25-30 hold. Hvis der er flere hold, kan man have to computere, og da det er netbaseret er der i princippet ikke nogen grænser for hvor mange hold man kan styre.

Postbillet. Man kan have en række postbilletter. Hvis en post kan håndtere to hold ad gangen laver man to postbilletter. Så uddeler man billetten til holdet, der har fået tildelt en post. Denne billet tager de med ud til posten og afleverer den i HQ, når de er færdige med posten. I HQ noteres pointene for holdet, fx på en seddel holdene selv medbringer. Dette system er lettest hvis billetterne ligger meget tydelige, og holdene selv vælger deres næste poster, så bemandingen i HQ ikke skal til at finde en åben post, som de endnu ikke har løst.

Skema. På en tavle laver man et skema hvor man har holdene ud af den ene akse og opgaven ud af den anden akse. Når holdet har fået tildelt en opgave sætter man en streg. Når holdet kommer tilbage sætter man endnu en streg, så der er et kryds. Dette system kan være fint, hvis HQ er ubemandet, så holdene selv skal finde, hvor der er plads. Det kan håndtere omkring 10-15 hold, når man sidder alene i HQ.

Hvordan organiserer I jeres løb?

Kommentarer