SWOT-analyse: Skabelon og eksempel

4 minutters læsning

En SWOT-analyse er et godt værktøj til at få et overordnet overblik over risikoen i et projekt og analysere omgivelserne i projektet. På den måde kan du blive opmærksom på, om der er noget særligt du skal være opmærksom på i projektet.

SWOT-analysen kan altså være en del af din grundige projektanalyse.

Hvad er en SWOT-analyse?

Begrebet SWOT er en forkortelse sammensat af:

 • S står for STRENGHTS – projektets styrker
 • W står for WEAKNESSES – projektets svagheder
 • O står for OPPORTUNITIES – projektets muligheder
 • T står for THREATHS – projektets trusler

SWOT-analysen har to forskellige dimensioner, som du kan se i denne figur:

SWOT analyse skema
SWOT-analysens forskellige dimensioner.

SWOT-analysens ene dimension drejer sig om, hvorvidt der er tale om positive eller negative forhold. Den anden dimension beskriver, om der er tale om interne forhold, i projektgruppen eller om forholdene stammer fra eksterne forhold, i omverdenen.

Interne forhold

Med de interne forhold menes forhold i projektgruppen og den organisation projektet tilhører.

Blandt de spørgsmål der kan stilles, er bl.a.:

 • Har vi de kompetencer, der er nødvendige for at udføre projektet?
 • Har vi de nødvendige ressourcer?
 • Er der særlige forhold, der taler for, at vi kan magte projektet lige nu? Noget der taler imod?

Eksterne forhold

Med de eksterne forhold menes den verden, vi ser uden for projektet. Vi kan bl.a. stille følgende spørgsmål:

 • Er der mulighed for at få hjælp udefra?
 • Er der trusler i form af eks. naboer, som ikke ønsker projektet, bliver til noget?

Hvad er fordelene ved at bruge en SWOT-analyse?

Der er en række fordele ved at bruge en SWOT-analyse, når du evaluerer din virksomhed eller dit projekt. Disse fordele omfatter bl.a:

 1. Hjælper dig til at forstå din virksomhed eller dit projekt bedre
 2. Hjælper dig med at identificere muligheder og potentielle trusler
 3. Hjælper dig med at fokusere på nøgleområder i din virksomhed eller dit projekt
 4. Hjælper dig med at udvikle strategiske muligheder
 5. Hjælper dig med at træffe informerede beslutninger

Hvad er begrænsningerne ved at bruge en SWOT-analyse?

Der er også en række begrænsninger ved at bruge en SWOT-analyse. Disse begrænsninger omfatter

 1. Kan føre til en overforenkling
 2. Kan ignorere vigtige interne eller eksterne faktorer
 3. Kan være tidskrævende
 4. Kræver store mængder data
 5. Kan være subjektiv

Hvordan laver man en SWOT-analyse?

Der er en række trin, du kan tage for at gennemføre en SWOT-analyse. Disse trin omfatter

 1. Identificer din virksomheds eller dit projekts styrker, svagheder, muligheder og trusler
 2. Lav en brainstorm over mulige tiltag, som du kan iværksætte for at forbedre din virksomheds eller dit projekts styrker og svagheder og for at udnytte muligheder eller mindske trusler.
 3. Vælg de bedste tiltag på baggrund af din analyse, din virksomheds eller dit projekts mål og målsætninger og andre faktorer såsom budget og ressourcer.
 4. Gennemfør de valgte tiltagog overvåge deres effektivitet.

Hvad skal man gøre med resultaterne af en SWOT-analyse?

Når man har udfyldt sin SWOT-analyse, er det yderst vigtigt at få konkluderet og udredet de væsentligste punkter derfra. Herigennem bliver det tydeligt, hvad vi i projektet skal være opmærksom på. Man får trukket op, hvad er der af ting, som vi skal være opmærksomme på?

Kræver det en særlig indsats fra vores side, at det lykkes?

Efter at have lavet SWOT-analysen kan man lave en TOWS-analyse som bygger videre på SWOT og kan hjælpe med at tydeliggøre, hvad man skal være opmærksom på og som kræver en særlig indsats.

Eksempler på hvornår SWOT-analysen bruges?

Her er nogle eksempler på, hvordan en SWOT-analyse kan bruges i forskellige situationer:

 1. En virksomhed overvejer at lancere et nyt produkt. Virksomhedens marketingteam kan bruge SWOT til at vurdere produktets potentielle succes og til at udvikle en markedsføringsstrategi.
 2. En organisation overvejer at ændre sin forretningsmodel. Organisationen’s ledelsesteam kan bruge SWOT til at vurdere de risici og muligheder, der er forbundet med ændringen.
 3. En projektleder er ved at planlægge et nyt projekt. Projektlederen kan bruge SWOT til at vurdere de risici og muligheder, der er forbundet med projektet.
 4. En lille virksomhed overvejer at ekspandere til et nyt marked. Virksomhedens ledelse kan bruge SWOT til at vurdere de risici og muligheder, der er forbundet med udvidelsen.
 5. En person overvejer at skifte karriere. Personen kan bruge SWOT til at vurdere de risici og muligheder, der er forbundet med skiftet.

Hvad er nogle eksempler på styrker?

Nogle eksempler på styrker er bl.a.

 • Et stærkt brand
 • Erfarne og dygtige medarbejdere
 • En stærk kundeloyalitet
 • Innovative produkter eller tjenester
 • Et godt omdømme
 • Finansiel stabilitet

Hvad er nogle eksempler på svagheder?

Nogle eksempler på svagheder omfatter

 • Manglende erfaring på visse områder
 • Begrænsede finansielle ressourcer
 • Dårligt kvalificerede medarbejdere
 • Begrænset eksponering eller kendskab
 • Forældede produkter eller tjenester
 • Negativt omdømme

Hvad er nogle eksempler på muligheder?

Nogle eksempler på muligheder omfatter* Udvidelse til nye markeder

 • Udvikling af nye produkter eller tjenester
 • Oprettelse af strategiske alliancer eller partnerskaber
 • Udnyttelse af teknologiske fremskridt
 • Udnyttelse af ændringer i de lovgivningsmæssige rammer
 • Gunstige økonomiske vilkår

Hvad er nogle eksempler på trusler?

Nogle eksempler på trusler omfatter

 • Nye konkurrenter
 • Ændringer i teknologien
 • Ændringer i forbrugernes præferencer
 • Økonomisk recession
 • Naturkatastrofer

Konklusion

En SWOT-analyse er et værdifuldt værktøj, der kan bruges i mange forskellige situationer. Den hjælper med at identificere de styrker, svagheder, muligheder og trusler, der er forbundet med en virksomhed eller et projekt.

Resultaterne af en SWOT-analyse kan være med til at klarlægge, hvad der kræver opmærksomhed og særlig indsats. Du kan følge op med en TOWS-analyse.

Kommentarer