5x5 projektmodellen og analyser

2 minutters læsning

Vi er et blandet team af mennesker med mange kompetencer, og forskellige personprofiler. Vi bruger projektledelse i vores arbejde for at imødekomme vores kunders krav bedst muligt. For at holde styr på en stor gruppe af teambuildere er det vigtigt at alle har en klar ide om hvornår, og hvad de skal bidrage med til arrangementet. For at sikre det bedst mulige produkt, samt bedst mulige service gennemgår vi nogle delprocesser.

Ledelsen sker gennem en mindre styregruppe. For at opnå optimal arbejdskraft bliver en underinddeling et krav. Det er altid vigtigt at finde en leder, som formår dele opgaverne ud på den mest kompetente mulige måde.

5x5 projektmodellen

Interessenter

  Primære interessenter Sekundære interessenter
Medspillere    
Modstandere    

Interessentanalyse

En interessentanalyse er som man lidt kan tænkte sig til en analyse af interessenterne. Her bliver det overskueligt at forstår håndteringen af interessenterne.

Formålet med analysen er at hjælpe projektledere med at håndtere interessenterne.

Interessent Forventninger Betydning Bidrag til projektet Indragelse For eller imod
           

Omgivelsesanalyse

Dette er en analyse af de faktorer som kan påvirke projektet.

  • Kultur - de kulturelle forhold kan have stor indflydelse på projektet da der er stor fokus på sundhed, og projektet skal gerne leve op til kundernes forventninger.
  • Marked - markedet er i konstant forandring og det er derfor vigtigt at have stor kendskab til den målgruppe der arbejdes med.
  • Teknologi - teknologiske forhold kan have indflydelse på projektets endelige produkt. Det er vigtigt at det endelige produkt lever op til de teknologiske forhold, da et forældet projekt ikke er udfordrende nok
  • Omgivende systemer - massemedier og reklame på andre måde kan være med til at hæve et projekt. Det er derfor vigtigt at have kendskab til alle omgivende systemer.
  Fordele Ulemper
Kultur    
Marked    
Teknologi    
Omgivende systemer    

Alt i alt er formålet med projektledelse at, styre og koordinere mennesker og ressourcer igennem et projekts forløb, ved hjælp af god ledelse kan vi opnå et veldefinerede mål, kvalitet og tilfredshed hos interessenterne indenfor den givne tid og de økonomiske rammer der er stillet op.

Projektledelse

Det er altid vigtigt at finde en leder, som formår at dele opgaverne ud på den mest kompetente mulige måde.

Teamwork - metoder til effektivt samarbejde af Michael A. West

Teamwork - metoder til effektivt samarbejde af Michael A. West

Teamwork har fokus på effektivitet og kreativitet og er for alle, der på den ene eller anden måde bruger teamwork i deres dagligdag. Bogen er fyldt med praktiske eksempler og teori, der kan hjælpe et team med at opstille mål og opnå dem.

Læs mere

Team - udvikling og læring

Team - udvikling og læring

At arbejde i team er organisationers forsøg på at styrke udvikling af faglige og personlige potentialer og kompetencer. Bogens formål er at give svar på, hvordan udvikling og læring i team kan blive en succes, fx om sporten er en passende metafor til at fremme teamudvikling og læring og forståelse af samarbejde samt om team på arbejdspladsen kan skabe nye fortællinger om medarbejdernes måde at se på samarbejde og gensidig udvikling.

Læs mere