Vælg mellem 8 typer teambuildingsøvelser

4 minutters læsning

Der findes mange forskellige typer af teambuilding-øvelser og samarbejdsøvelser, der kan bruges til at forbedre kommunikationen og samarbejdet i et team. Nogle almindelige eksempler er problemløsningsaktiviteter, tillidsopbyggende øvelser og rollespilsscenarier.

Teambuilding-øvelser kan være en sjov og effektiv måde at forbedre teamdynamikken på, men det er vigtigt at vælge den rigtige aktivitet for dit team. Hvis du ikke er sikker på, hvor du skal starte, får du her et par idéer til at komme i gang.

1. Problemløsningsaktiviteter og beslutningskrævende øvelser

Disse øvelser udfordrer holdene til at arbejde sammen om at løse et problem eller gennemføre en opgave. De kan bruges til at lære nye færdigheder eller hjælpe holdene med at øve sig i at arbejde sammen under pres. Almindelige problemløsningsaktiviteter omfatter flugtrum, skattejagter og puslespil.

2. Tillidsopbyggende øvelser

Tillidsopbyggende øvelser er designet til at hjælpe teammedlemmerne til at føle sig mere trygge ved at arbejde sammen. De kan bruges til at opbygge relationer og forbedre kommunikationen i et team. Almindelige tillidsskabende øvelser omfatter tillidsfald, forhindringsløb med bind for øjnene og gruppe krammer.

3. Rollespilsscenarier

Rollespilsscenarier kan bruges til at hjælpe teammedlemmerne med at øve sig i at arbejde sammen i forskellige situationer. De kan bruges til at lære nye færdigheder eller hjælpe teams med at øve sig til en situation i det virkelige liv. Almindelige rollespilsscenarier omfatter kundeservice-simulationer, skuespilsinterviews og katastrofeberedskabsøvelser.

4. Planlægningsøvelser og tilpasningsøvelser

Disse øvelser er designet til at hjælpe teams med at lære at planlægge og tilpasse sig til forandringer. De kan bruges til at lære teammedlemmerne at håndtere uventede begivenheder eller udfordringer og til at samarbejde om at finde løsninger.

En populær planlægnings- og tilpasningsøvelse er “marshmallow-udfordringen” I denne øvelse får holdene en begrænset mængde af tid og materialer til at bygge en struktur, der kan bære en skumfidus. Det hold, der kan bygge den højeste struktur, vinder.

En anden populær tilpasningsøvelse er “Tower of Hanoi” I denne øvelse skal holdene flytte en stak skiver fra en pløk til en anden efter et sæt regler. Målet er at flytte hele stakken fra den ene pløk til den anden i færrest mulige træk.

5. Kommunikationsøvelser

Disse øvelser skal hjælpe holdene til at lære at kommunikere effektivt med hinanden. De kan bruges til at lære teammedlemmerne, hvordan de skal dele oplysninger, give og modtage feedback og løse konflikter.

En populær kommunikationsøvelse er “Telefon”. I denne øvelse sidder teammedlemmerne i en cirkel, og den første person hvisker en besked til personen ved siden af ham. Beskeden sendes derefter rundt i cirklen, indtil den når frem til den sidste person. Den sidste person siger så budskabet højt. Målet er at se, hvor præcist budskabet overføres fra den ene person til den næste.

En anden populær kommunikationsøvelse er “Labyrinten med bind for øjnene”. I denne øvelse får et teammedlem bind for øjnene, og de andre teammedlemmer skal guide vedkommende gennem en labyrint. Formålet er at se, hvor godt holdet kan kommunikere for at løse opgaven.

6. Kreativitetsøvelser

Disse øvelser er udformet for at hjælpe holdene med at udnytte deres kreativitet og finde på nye idéer. De kan bruges til at generere nye idéer til produkter, tjenester eller processer. Almindelige kreativitetsøvelser omfatter brainstorming, idégenerering og kreativ problemløsning.

7. Icebreaker-øvelser

Isbryderøvelser er beregnet til at hjælpe teammedlemmerne med at lære hinanden at kende og bryde isen. De kan bruges til at introducere nye teammedlemmer eller hjælpe teammedlemmerne med at lære hinanden bedre at kende. Almindelige isbryderøvelser omfatter at præsentere sig selv, dele interesser og fortælle vittigheder.

8. Tillidsøvelser

Tillidsøvelser er designet til at hjælpe teammedlemmerne med at føle sig mere trygge ved at arbejde sammen. De kan bruges til at opbygge relationer og forbedre kommunikationen i et team. Almindelige tillidsopbyggende øvelser omfatter tillidsfald, forhindringsløb med bind for øjnene og gruppekrammer.

Skema over typer teambuildingsøvelser

Type Beskrivelse Mål
Kommunikationsøvelser Denne type teambuildingsaktiviteter er problemløsende aktiviteter, der retter sig mod at forbedre kommunikationsevnerne i en gruppe. Målet er at at skabe en aktivitet, der fokuserer på god kommunikation og teampræstation og på potentielle problemer med kommunikation.
Problemløsende aktiviteter og beslutningskrævende øvelser Denne type aktiviteter fokuserer specielt på grupper der arbejder sammen for at løse vanskelige problemer og tager komplekse beslutninger. Denne type øvelser er de mest almindelige, da de virker til at have et direkte link til hvad virksomheder gerne vil have deres teams til at gøre. Målet er at give et team en opgave, hvor løsningen kræver en kreativ tilgang fra teamet.
Planlægning- og tilpasningsøvelser Disse øvelser fokuserer på aspekter af planlægning og det at være parat til tilpasning. Dette er væsentlige kompetencer for teams, når de skal løse komplekse opgaver og tage komplekse beslutninger. Målet er at vise vigtigheden af planlægge før, man implementerer en løsning.
Tillidsøvelser En tillidsøvelse skal udfordre medlemmerne af teamet på en sådan måde, at de får større tillid til hinanden. Sommetider kan dette være vanskeligt i grupper, hvor graden af tillid varierer. Målet er at skabe tillid mellem teammedlemmerne.

Konklusion

Teambuilding-øvelser er designet til at hjælpe teams til at arbejde mere effektivt sammen. De kan bruges til at forbedre kommunikationen, opbygge relationer og udnytte kreativiteten. Almindelige øvelser omfatter tillidsfald, rollespilsscenarier, planlægnings- og tilpasningsøvelser og kommunikationsøvelser. Hvis du ønsker, at dit team skal arbejde bedre sammen, kan du prøve at bruge nogle af disse øvelser.

Uanset hvad uanset hvilken type teambuilding-øvelse du vælger, skal du sørge for, at det er noget, der udfordrer og engagerer dit team. Og glem ikke at have det sjovt!

Kommentarer