Typer af teambuildingsøvelser

1 minutters læsning

I nedenstående skema har vi forsøgt at dele teambuildingsøvelser ind i forskellige typer øvelser, som danner udgangspunkt for kategoriseringen af øvelserne her på sitet.

Type Beskrivelse Mål
Kommunikationsøvelser Denne type teambuildingsaktiviteter er problemløsende aktiviteter, der retter sig mod at forbedre kommunikationsevnerne i en gruppe. Målet er at at skabe en aktivitet, der fokuserer på god kommunikation og teampræstation og på potentielle problemer med kommunikation.
Problemløsende aktiviteter og beslutningskrævende øvelser Denne type aktiviteter fokuserer specielt på grupper der arbejder sammen for at løse vanskelige problemer og tager komplekse beslutninger. Denne type øvelser er de mest almindelige, da de virker til at have et direkte link til hvad virksomheder gerne vil have deres teams til at gøre. Målet er at give et team en opgave, hvor løsningen kræver en kreativ tilgang fra teamet.
Planlægning- og tilpasningsøvelser Disse øvelser fokuserer på aspekter af planlægning og det at være parat til tilpasning. Dette er væsentlige kompetencer for teams, når de skal løse komplekse opgaver og tage komplekse beslutninger. Målet er at vise vigtigheden af planlægge før, man implementerer en løsning.
Tillidsøvelser En tillidsøvelse skal udfordre medlemmerne af teamet på en sådan måde, at de får større tillid til hinanden. Sommetider kan dette være vanskeligt i grupper, hvor graden af tillid varierer. Målet er at skabe tillid mellem teammedlemmerne.

Skemaet skal ikke opfattes som en facitliste, og vi er hele tiden interesserede i at lave en endnu bedre inddeling.

Er du er enig i vores gruppering af øvelser?

Teamwork - metoder til effektivt samarbejde af Michael A. West

Teamwork - metoder til effektivt samarbejde af Michael A. West

Teamwork har fokus på effektivitet og kreativitet og er for alle, der på den ene eller anden måde bruger teamwork i deres dagligdag. Bogen er fyldt med praktiske eksempler og teori, der kan hjælpe et team med at opstille mål og opnå dem.

Læs mere

Team - udvikling og læring

Team - udvikling og læring

At arbejde i team er organisationers forsøg på at styrke udvikling af faglige og personlige potentialer og kompetencer. Bogens formål er at give svar på, hvordan udvikling og læring i team kan blive en succes, fx om sporten er en passende metafor til at fremme teamudvikling og læring og forståelse af samarbejde samt om team på arbejdspladsen kan skabe nye fortællinger om medarbejdernes måde at se på samarbejde og gensidig udvikling.

Læs mere