TOWS-analyse: Skabelon og eksempel

4 minutters læsning

TOWS-analysen er et strategisk værktøj, der kan bruges til at hjælpe organisationer med at identificere og vurdere deres styrker, svagheder, muligheder og trusler.

Den kan bruges i både erhvervsmæssige og personlige sammenhænge og hjælper med at give et klart billede af den nuværende situation samt mulige fremtidige scenarier.

TOWS-analysen er en opfølgning på SWOT-analysen. Den kan kun laves hvis man har lavet en SWOT-analyse.

TOWS kan hjælpe med at tydeliggøre konsekvenserne af SWOT. På baggrund af TOWS-analysen kan man lave strategiske tiltag til, hvordan man vil gribe projektet an. Det er altså en del af projektanalysen.

Hvad er TOWS-analyse, og hvad er dens fordele?

TOWS står for Threats (trusler), Opportunities (muligheder), Weaknesses (svagheder) og Strengths (styrker).

TOWS-analyse er en strategisk planlægningsteknik, der bruges til at analysere, hvilke strategier ma kan bruge til at påvirke og håndtere de interne og eksterne faktorer, der kan påvirke en organisation.

TOWS-matrixen er et nyttigt værktøj, som virksomheder kan bruge, når de udvikler strategier. Den hjælper virksomheder med at identificere, hvad man kan gøre ved de positive og negative aspekter ved den nuværende situation.

Du kan først lave en TOWS-analyse, når du har lavet en grundig SWOT-analyse.

TOWS-analyse skabelon

Den største fordel ved TOWS-analysen er, at den tvinger virksomhederne til at tænke over både de interne og eksterne faktorer, der kan påvirke deres virksomhed. Dette kan hjælpe dem med at udvikle strategier, der tager hensyn til disse faktorer, og som har større sandsynlighed for at blive en succes.

Hvad finder du ud af med en TOWS-analyse?

Før du kan lave TOWS-analysen, så skal du først have udført en SWOT-analyse. I TOWS-analysen skal du finde frem til forskellige strategier til at håndtere den viden, du har fået fra SWOT-analysen.

I TOWS analysen finder man frem til forskellige strategier, som kan bruges i projektet.

SO-strategier (det grønne felt), kaldes også Maxi-maxi strategier og beskriver det bedste scenarie for projektet. Det centrale spørgsmål her er: Hvordan udnyttes projektets styrker til at bringe mulighederne i spil?

WO-strategier (det øverste orangefelt), kaldes også Mini-maxi strategier. De centrale spørgsmål her er: Hvordan bekæmpes svaghederne ved at udnytte mulighederne og hvilke svagheder er skyld i at nogle muligheder ikke udnyttes?

ST-strategier (det nederste orange felt), Kaldes også maxi-mini strategier. Det centrale spørgsmål her er: Hvilke styrker kan udnyttes til at imødegå eller minimere potentielle trusler?

WT-strategier (det røde felt), Kaldes også mini-mini strategier og beskriver et worst-casescenario, hvis ikke vi håndterer det. Det centrale spørgsmål her er: Hvordan minimeres de værste svagheder og de alvorligste trusler?

Sådan laves en TOWS-analyse

Når man skal udfylde TOWS-analysen tager man udgangspunkt i SWOT for projektet.

Trin 1

Indsæt de 3 væsentligst punkter fra hvert felt i SWOT-analysen i de tilsvarende felter i TOWS-analysen. Således at projektets 3 væsentligste styrker indsættes i feltet styrker i TOWS-analysen (felt 2 i øverste række). De 3 væsentligste svagheder indsættes i feltet svagheder (felt 3 i øverste række) osv.

Trin 2

Lav nu strategier ved at koble de 4 felter sammen to og to. Således at:

 • Strenghts og Opportunities kombineres i det grønne flet til bedst case scenarie og der laves SO-strategier.
 • Weaknesses og Opportunities, kombineres i det orange flet og der laves WO-strategier.
 • Strenghts og Threaths kombineres det orange flet og det laves ST-strategier.
 • Weaknesses og Threaths kobles sammen i det røde felt og man laver strategier for at undgå worst-case-scenario, disse kaldes WT-strategier.

Trin 3

Strategierne skal nu bruges i det videre arbejde med projektet. De skulle gerne tydeliggøre, hvad der kræver en øget opmærksomhed og særlig indsats i det videre arbejde.

Hvad du kan lære af at lave en TOWS-analyse?

Når du laver en TOWS-analyse, kan du lære om de forskellige måder, hvorpå din virksomhed kan bruge sine styrker til at udnytte mulighederne på markedet. Du kan også lære om de forskellige måder, hvorpå din virksomhed kan bruge sine svagheder til at undgå potentielle trusler på markedet.

Ved at foretage denne analyse kan du udvikle en bedre forståelse af den samlededet konkurrencemæssige landskab, som din virksomhed opererer i.

Eksempler på brug af oplysninger fra analysen

 1. Brug din virksomheds styrker til at udnytte mulighederne på markedet
 2. Udnytte din virksomheds svagheder til at undgå potentielle trusler på markedet
 3. At udvikle en bedre forståelse af det konkurrencelandskab, som din virksomhed opererer i
 4. Skabe en mere omfattende markedsføringsstrategi
 5. Få indsigt i, hvordan du kan forbedre din virksomhedens konkurrencemæssige stilling
 6. Forstå dynamikken i din branche, og hvordan den kan påvirke din virksomhed
 7. Få kendskab til nye tendenser i din branche, og hvordan du bedst udnytter dem
 8. Identificere potentielle partnerskaber eller joint ventures, der kan være til gavn for din virksomhed
 9. Vurdere forskellige markeders og segmenters tiltrækningskraft10. Få en bedre forståelse af dine kunder og deres behov
 10. Identificere måder at forbedre din virksomheds produkter eller tjenester på
 11. Generere nye idéer til markedsføringskampagner eller -strategier
 12. Forstå de konkurrencemæssige trusler, der kan påvirke din virksomhed
 13. Placer din virksomhed i en position, hvor den kan drage fordel af ændringer i branchenlandskab
 14. Forstå, hvordan du bedre kan forsvare din virksomhed mod konkurrencemæssige trusler
 15. Få viden om de potentielle risici og muligheder, der kan opstå i forbindelse med nye teknologier
 16. Opdage måder at forbedre din virksomheds drift eller effektivitet på
 17. Identificere potentielle finansieringskilder for din virksomhed

Konklusion

En TOWS-analyse er et effektivt værktøj, der kan hjælpe virksomheder med at lære om de forskellige måder, hvorpå de kan bruge deres styrker til at udnytte markedsmuligheder og undgå potentielle trusler på markedet.

Ved at foretage denne analyse kan virksomhederne få en bedre forståelse af det konkurrencelandskab, de opererer i, og få indsigt i, hvordan de kan forbedre deres konkurrencemæssige position. Derudover, virksomheder kan bruge oplysningerne fra en TOWS-analyse til at generere nye idéer til markedsføringskampagner eller strategier, forstå de konkurrencemæssige trusler, der kan påvirke deres virksomhed, og positionere deres virksomhed til at drage fordel af ændringer i industrilandskabet.

Kommentarer