Hvornår er teambuilding effektivt?

1 minutters læsning

Virksomheder laver teambuilding i det håb, at de bliver mere effektive. Men så let er det ikke.

Forskning viser

  • at teambuildingsøvelser har ofte en god effekt på teammedlemmernes indstilling til og opfattelse af hinanden
  • at teambuildingsøvelser har ofte kun lille indvirkning på teamets resultater

Man skal altså skelne mellem teambuildingøvelser, der fokuserer på sociale forhold og øvelser, der fokuserer på opgaverelaterede præstationer. Selvom folk bliver sat i problemløsningssituationer med deres kollegaer, ser det ikke ud til, at de bliver bedre til at løse de daglige opgaver, når kurset er slut. Hvis man skal forbedre effektiviteten i det daglige arbejde, skal man arbejde målrettet og struktureret med arbejdsprocesser mv. Men man kan altså forbedre trivslen, så folk er gladere for deres arbejde.

Teambuilding er altså ikke et vidundermiddel.

Her er et slideshow der indeholder noget grundlæggende teori om teambuilding:

Teamwork - metoder til effektivt samarbejde af Michael A. West

Teamwork - metoder til effektivt samarbejde af Michael A. West

Teamwork har fokus på effektivitet og kreativitet og er for alle, der på den ene eller anden måde bruger teamwork i deres dagligdag. Bogen er fyldt med praktiske eksempler og teori, der kan hjælpe et team med at opstille mål og opnå dem.

Læs mere

Team - udvikling og læring

Team - udvikling og læring

At arbejde i team er organisationers forsøg på at styrke udvikling af faglige og personlige potentialer og kompetencer. Bogens formål er at give svar på, hvordan udvikling og læring i team kan blive en succes, fx om sporten er en passende metafor til at fremme teamudvikling og læring og forståelse af samarbejde samt om team på arbejdspladsen kan skabe nye fortællinger om medarbejdernes måde at se på samarbejde og gensidig udvikling.

Læs mere

Kommentarer