Spring ud som blind

Langt fra posten får en person bind for øjnene og følger et reb gennem skov og krat. Lige før postens slutning får vedkommende at vide af instruktøren, at denne skal kravle op ad en stige op på en palle som er i et træ. Instruktøren sørger for at blive ved med at sige, at personen skal gå opad gennem trækronerne. Derefter bliver vedkommende bedt om at gå forsigtigt ud til kanten. (Her er det en fordel, hvis man kan finde en lille forhøjning eller bakke, hvor der er nogle grene som stikker ind over.) Her står en anden person klar til at gribe. Vedkommende får besked på at nu skal personen springe ud stadig med bind for øjnene.

Formål

Tillidsøvelse + at bryde sin egne grænse

Tidsforbrug

5-10 min. pr. person

Hvor

skov med forhøjning

Materialer

Reb, palle, bind til øjnene

Løsning til Spring ud som blind

Se løsningen til Spring ud som blind
Spring ud som blind

Kommentarer