Blind føres rundt

Gruppen opdeles i par. en ene får blind for øjnene mens den anden skal være fører og guide “den blinde” rundt, gerne ved at holde fast i personen. Tempoet man bevæger sig i må gerne varierer.

Variationer

Man kan lave små forhindringer ”den blinde” skal passere.

Tidsforbrug

10 minutter

Forberedelse

Have noget klar som kan bruges til at binde for øjnene

Materialer

Bind for øjnene.

Løsning til Blind føres rundt

Se løsningen til Blind føres rundt

Føreren skal leve op til ansvaret med at passe på sin makker

Kommentarer