menneske partners

Menneske Partners er en skæmpe stor version af det hele almendlige partners spil, hvor du har byttet brikkerne med mennesker og har størere kort.

Formål

Har det sjovt og øve sig at tænke taktisk.

Forberedelse

Lave et kæmpe partners spil af pap og kæmpe partners kort (A4). Fem trøjer/vester af fire forskellige farver. Hvert partners spil tager ca. en time.

Instruktion og regler

“Du har lavet et kæmpe partners spil og kort som er af sørelse A4. Hvert hold deles i to (5x5) og veljer en af hver dél til at være spller og 4 til at være brikker. Hver dél tager så trøjer/vester på med en farve (gul og blå vs. grøn og rød). Du dealer kortene.

Spillerne placerer deres brikker på startfelterne og hver spiller får fire kort.

Hver runde indledes med, at spillerne bytter ét kort med deres respektive partnere. Spillerne må ikke tale om, hvilke kort de vil bytte og kortene skal udveksles hemmeligt. Herefter skal den første spiller starte med at spille et af sine kort.

For at kunne flytte en brik ud af startfeltet kræves der et kort med et hjerte.

Hvis en spiller har en eller flere brikker, som er kommet ud af startfeltet, er det kortenes værdi, der afgør, hvor mange felter der må flyttes.

Nogle af kortene har særlige funktioner (se KORT her nedest).

Når spillerne har spillet ét af sine kort, går turen videre til den næste spiller.

Hvis en spiller ikke kan bruge nogle af sine kort, for eksempel fordi spilleren ikke har nogle hjerter og derfor ikke kan komme ud af startfeltet, lægger spilleren sine kort ned foran sig og sidder over resten af runden.

Når alle spillere har brugt deres fire kort, giver dealeren fire nye kort og en ny runde starter. Efter tre runder så er der en ny der starter.

Ligesom i Ludo er det muligt at slå modstanderens brikker hjem, hvis man lander på det samme felt. Det er også muligt at komme til at slå en af sin partners brikker hjem.

Også som i Ludo, gælder det i Partners om at få sine brikker først ind i målfelterne i midten af brættet. Når den ene spiller har fået sine egne brikker i mål, må spilleren efterfølgende bruge sine kort til at flytte med sin partners brikker.

Vinderne er således det hold, der først får alle deres otte brikker ind i målfelterne.

Lander man på et felt, hvor der står to af modstanderens brikker, er det den brik, der lander på feltet, der bliver slået hjem.

Andre regler:

Når der står en brik på et hjerte felt så kan ingen brik af en anden farve komme forbi.

Når du har en brik ind i mål zonen så kan du ikke ryk en anden brik forbi den, betydning: du skal helt ind i målet før du kan få en anden længere ind.

Vi teljer hjerte feltet ikke med når vi ryker fram af.

Hvis to briker af den samme farver stå sammen så kan man ikke bytte dem.

Man kan ikke bytte en brik der står på et hjerte felt.

Når du er ind i mål zonen så kan du ikke ryk tilbage, kun fram.

KORT:

bytter kort –> du skal bytte to brikker af to FORSKELLIGE farver, men ellers efter eget valg.

-4 –> du flytter brikken 4 tilbage.

7*1–> du kan ryk syv felter, som kan fordeles ud på flere brikker

hjerte –> du må kom ud af startefeltet.

2–> du må ryk to felter fram (hvis du kan)

3 –> du må ryk tre felter fram (hvis du kan)

5 –> du må ryk fem felter fram (hvis du kan)

6 –> du må ryk seks felter fram (hvis du kan)

hjerte/ 8 –> du må ryk otte felter fram (hvis du kan) eller kom ud af startefeltet.

9 –> du må ryk ni felter fram (hvis du kan)

10 –> du må ryk ti felter fram (hvis du kan)

12 –> du må ryk tolf felter fram (hvis du kan)

hjerte/13 –>du må ryk tretten felter fram (hvis du kan) eller kom ud af startefeltet.

14 /1 –> du må ryk fjorten felter fram (hvis du kan) eller ét felt.”

Nøgleord:

Kategorier:

Opdateret:

Kommentarer