Dyp en vaskebjørn

Fangeleg som indebærer svampe med vand.

Formål

At få deltagerne til at være aktive men med leg i fokus. Samt at være opmærksom på, om der bliver kastet til dem og hvilket nummer der bliver råbt. Det gælder om at hjælpe hinanden, med at få helle.

Tidsforbrug

10 minutter

Forberedelse (10 minutter)

Sætte banen om med fire kegler og nogen spande med vand.

Instruktion og regler

Der udvælges nogle personer til at fange. Fangernes opgave er nu at fange de andre. De andre deltagere kan få “helle” ved at de har en skumsvamp i hånden. Skumsavmpene kastes mellem de deltagende for at hjælpe hinanden til at få “helle”. Svampene kan imidlertid kun kastes mellem 5 personer. Det vil sige at når den første person kaster svampen videre råber han/hun “1” og når så anden personen kaster den videre råber han/hun “2” osv. Når der er blevet råbt “5” giver svampen ikke “helle” mere og skal derfor dyppes inden den kan kastes videre (personen der dypper svampen har stadig “helle”). Glemmer en af deltagerne at råbe, når de kaster svampen skal personen, der glemmer at råbe, løbe ud og runde en kegle inden han/hun er med igen (man kan stadig blive taget). Banen skal være indgrænset af fire kegler.

  • Man kan lave ændringer på hvor på kroppen man kan blive taget.
  • Antallet af både fangere og svampe.
  • Områdes størrelse kan ændres

Hvor

Udendørs

Materialer

Fire kegler, svampe, overtrækstrøjer, spande med vand.

Kommentarer