Deltageren skal stable 16 blyanter i 8 lag på bagsiden af den ene hånd.

Blyantsprøven

Instruktion og regler

Deltageren skal stable blyanterne på bagsiden af hånden. De skal ligge to og to på tværs, indtil der i alt ligger 8 lag med 2 blyanter i hver. Hånden med blyantslagene må ikke hvile på bordet eller andre dele af kroppen. Hånden, der placerer blyanterne, må kun holde og lægge en blyant ad gangen. Falder en eller flere blyanter ned af hånden, må deltageren tage en ny og fortsætte udfordringen. Blyanterne behøver ikke at hvile på selve håndryggen, men må godt placeres på fx 2 fingre. Blyanterne i hvert lag behøver ikke at være helt parallelle, og lagene skal ikke ligge fuldstændigt vinkelret på hinanden. Opstillingen skal stå stille i 3 sekunder inden for tidsgrænsen på 1 minut.

Kommentarer