Adfærdsprofiler

2 minutters læsning

Adfærdsprofiler bruges til at hjælpe folk med at finde ud af, hvordan de er. Adfærdsprofiler skal ikke bruges til at fortælle folk, hvordan de er.

Adfærd er en kombination af mange faktorer. En adfærdsprofil forudsiger måske omkring 20% af ens adfærd, men kan være et nyttigt redskab til at afdække hvem man er og give et sprog til det. Vores adfærd er dog altid et sammenspil mellem personligheden og situationen.

Adfærd = Personlighed x Situation

Der findes mange forskellige måder at lave adfærdsprofiler på. En lang række adfærdsprofiler ender med at dele folk op i fire forskellige adfærdstendenser.

Forskellige adfærdsprofiler

  • PAEI
  • DISC
  • Garuda
  • Belbin

Vi bruger e-stimate

Vi har brugt adfærdsprofilen fra e-stimate og det bærer beskrivelserne præg af.

RØD :Rød adfærdstendens vil gerne styre sine omgivelser og ønsker først og fremmest at opnå mål og resultater.

GUL :Gul adfærdstendens vil gerne være i centrum og er nytænkende, udadvendte og gode til at overbevise andre om deres ideer.

GRØN :Grøn adfærdstendens vil gerne samarbejde og har et menneskeligt fokus, er sociale og foretrækker harmoni i deres omgivelser.

BLÅ :Blå adfærdstendens søger kendte rammer og de er ombyggelige og har fokus på præcision og faglighed.

e-stimate mener at mennesket grundlæggende gennem evolutionen er drevet af nogle betingede drivere, som alle udviser i større eller mindre grad. Adfærdsprofilen tager udgangspunkt i drivere fra self determination theory:

  • Agency
  • Autonomy
  • Community
  • Control

Disse fire driver kan direkte knyttes til adfærdstendenserne.

Adfærdsprofiler giver indsigt, men ikke løsninger

Adfærdsprofiler hjælper dig med at finde ud af, hvordan du handler i forskellige situationer, men kan altså kun forudsige omkring 20% af dit adfærdsmønster.

Din egen adfærdsprofil

  • Hvad skal du være opmærksom på ift. din egen adfærdsprofil?
  • Hvis der er noget, du ikke er enig i eller i tvivl om, så spørg nogle af de andre, hvordan de ser dig?
Teamwork - metoder til effektivt samarbejde af Michael A. West

Teamwork - metoder til effektivt samarbejde af Michael A. West

Teamwork har fokus på effektivitet og kreativitet og er for alle, der på den ene eller anden måde bruger teamwork i deres dagligdag. Bogen er fyldt med praktiske eksempler og teori, der kan hjælpe et team med at opstille mål og opnå dem.

Læs mere

Team - udvikling og læring

Team - udvikling og læring

At arbejde i team er organisationers forsøg på at styrke udvikling af faglige og personlige potentialer og kompetencer. Bogens formål er at give svar på, hvordan udvikling og læring i team kan blive en succes, fx om sporten er en passende metafor til at fremme teamudvikling og læring og forståelse af samarbejde samt om team på arbejdspladsen kan skabe nye fortællinger om medarbejdernes måde at se på samarbejde og gensidig udvikling.

Læs mere

Kommentarer